VPIS 2024/25

Informativni dnevi bodo potekali:

v petek, 16. februarja 2024 ob 9. in 16. uri in
v soboto, 17. februarja 2024 ob 9. uri

 

VPISNI POGOJI

Vpišete se lahko z maturo, poklicno maturo (ali zaključnim izpitom oziroma diplomo pred uvedbo poklicne mature) po programu gimnazije, kateremkoli programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (tudi programu za pridobitev poklicno-tehniške izobrazbe).

 

PRIJAVA ZA VPIS

V prvem prijavnem roku bodo prijave potekale od 20. februarja do 15. marca 2024 preko Višješolske prijavne službe, Pot na Lavo 22, 3000 Celje. Prijavite se v skladu z razpisom za vpis 2024/2025, objavljenim na spletni strani https://vss-ce.com/vps/

 

 

INFORMACIJE:

Ekonomist redni in izredni

Informatika redni in izredni

Študiraj turizem

Študiraj podjetništvo

Študiraj informatiko

Kako se prijaviti? Vir: Višješolska prijavna služba

PREDNOSTI ŠOLE

N

REDNI ŠTUDIJ - BREZ ŠOLNINE

N

ZAPOSLJIVOST DIMPLOMANTOV

N

MOŽNOST PRAKSE V TUJINI

F

N

ŠTEVILNE STROKOVNE EKSKURZIJE

N

PREDAVATELJI - STROKOVNJAKI IZ PRAKSE

N

SKRB ZA ŠTUDENTE S TUTORSTVOM

Dostopnost