VPIS 2023/24

Informativni dnevi bodo potekali:

v petek, 17. februarja 2023 ob 9. in 16. uri in
v soboto, 18. februarja 2023 ob 9. uri

Prijave na informativni dan: https://www.vss-ms.si/informativni-dan-2023/

 

VPISNI POGOJI

Vpišete se lahko z maturo, poklicno maturo (ali zaključnim izpitom oziroma diplomo pred uvedbo poklicne mature) po programu gimnazije, kateremkoli programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (tudi programu za pridobitev poklicno-tehniške izobrazbe).

 

PRIJAVA ZA VPIS

V prvem prijavnem roku bodo prijave potekale od 20. februarja do 17. marca 2023 preko Višješolske prijavne službe, Pot na Lavo 22, 3000 Celje. Prijavite se v skladu z razpisom za vpis 2021/2022, objavljenim na spletni strani http://vps.vss-ce.com/VPS.

Po zaključenem izbirnem postopku v 1. prijavnem roku Vas bomo povabili na vpis, ki bo potekal med 22. in 24. avgustom 2023.

Prijave v 2. roku potekajo od 25. avgusta do 31. avgusta 2023. Prijava bo potekala preko Višješolske prijavne službe Celje po spletu  na spletni strani http://vps.vss-ce.com/VPS., kjer bo objavljen tudi Obrazec za prijavo. Izpolniti je potrebno obrazec, ga natisniti in podpisati, ter poslati na naslov Višješolske prijavne službe Celje.

 

 

 

INFORMACIJE:

Ekonomist redni in izredni

Informatika redni in izredni

Študiraj turizem

Študiraj podjetništvo

Študiraj informatiko

Kako se prijaviti? Vir: Višješolska prijavna služba

PREDNOSTI ŠOLE

N

REDNI ŠTUDIJ - BREZ ŠOLNINE

N

ZAPOSLJIVOST DIMPLOMANTOV

N

MOŽNOST PRAKSE V TUJINI

F

N

ŠTEVILNE STROKOVNE EKSKURZIJE

N

PREDAVATELJI - STROKOVNJAKI IZ PRAKSE

N

SKRB ZA ŠTUDENTE S TUTORSTVOM

Dostopnost