VIZIJA IN POSLANSTVO

Postati vodilni center v SV Sloveniji za razvoj podjetništva, inovativnosti in raziskovalne dejavnosti pri mladih (študentih) ter nuditi organizacijam pomoč s področja teh znanj.

Vzpodbujanje podjetništva in inovativno – raziskovalne dejavnosti med mladimi ter nudenje pomoči pri razvoju organizacij in regije.

URESNIČEVANJE POSLANSTVA PRI:

R

MLADIH – vzpodbujanje podjetništva, ustvarjalnosti, inovativnosti in raziskovalnega dela med mladimi (od vrtca do 30 leta starosti).

R

GOSPODARSTVU, PODJETNIKIH – pomoč z vzpodbujanjem inovacijskih procesov, svetovanjem, raziskovalnim delom in povezovanje z mladimi

R

LOKALNIH SKUPNOSTIH – pomoč z vzpodbujanjem inovativnosti, svetovanjem, raziskovalnim delom v lokalni skupnosti in povezovanje vseh

S KOM SODELUJE ŠPIC? Z izobraževalnimi zavodi, občinami, gospodarskimi organizacijami, podjetniki, univerzami, raziskovalno – razvojnimi agencijami in posamezniki, ki želijo sodelovati s ŠPIC-om.

KDO LAHKO DELUJE V ŠPIC-u? Študenti, dijaki, učenci in vsi drugi, ki želijo (organizacije in posamezniki).

Dostopnost