Vizija in poslanstvo

Ekonomska šola Murska Sobota VSŠ želi postati središče odličnosti.

Izobražuje kadre, ki bodo čim bolje služili razvoju družbe. V svojem delovanju se povezuje z akterji lokalne skupnosti, državnimi inštitucijami in išče mednarodne povezave in partnerje.

Ekonomska šola Murska Sobota VSŠ si prizadeva za doseganje odličnosti z razvijanjem znanja med študenti, med predavatelji in celotnim osebjem na šoli.

=

študenti - razvijajo kompetence in praktično uporabna znanja;

=

predavatelji - s kakovostnimi predavanji posredujejo znanja;

=

celotno osebje na šoli - ustvarja stimulativno izobraževalno okolje.

Dostopnost