Unity in Diversity

Sodoben svet se spreminja glede vzorcev zaposljivosti ter znanj in veščin, ki bodo potrebna v prihodnosti. Zadnje napovedi Cedefopa glede ponudb in povpraševanja (2014) poudarjajo izziv evropskemu zaposlovanju, saj nakazujejo, da bo največ možnosti zaposlovanja na področju storitev in da trend glede visoko kvalificiranih delovnih mest narašča. Nadalje: turizem narašča, mobilnost v študijske in strokovne namene kot tudi procesi globalne migracije pa so Evropo postavili v prej nepoznani položaj, v katerem večjezičnost ne postaja le zaželeno stanje, ampak ključna nuja. Jezikovne spretnosti, medkulturne in digitalne kompetence so pomembne veščine zaposljivosti v trenutni situaciji, še posebej na področju turizma in gostinstva. To zahteva tudi nove inovativne načine za razvoj veščin zaposljivosti tistih, ki so udeleženci v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, da postanejo konkurenčni na spreminjajočem se trgu dela in da prispevajo k povezovalni družbi. To je jedro sedanjega projekta, katerega spodbuda izhaja iz prejšnjega projekta „Key Skills for Hotel Industry Staff” (več o projektu najdete na spletni strani: http://language4hotel.eu/), v katerem smo se osredotočili na razvoj jezikovnega tečaja za zaposlene v gostinski industriji v 12 jezikih (tečaj je na voljo na: http://esolams.si/elearning/).

Novi Erasmus+ projekt “Language skills and intercultural issues in the hospitality industry: unity in diversity in the EU labour market“ bolj podrobno predstavlja in ponuja rezultate, ki so bili doseženi v projektu „Key Skills for Hotel Industry Staff”. Poleg tega z novimi partnerji razširja obseg ponujenega in rezultate še izboljšuje.

V projektu sodeluje devet partnerjev: dve poklicni šoli – Turisticka i ugostiteljska škola iz Dubrovnika, Hrvaška (projektni menedžer) in IPSSA Nino Bergese, Genova, Italija; dve višji strokovni šoli – Ekonomska šola Murska Sobota, VSS iz Slovenije in Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, iz Češke; tri institucije terciarnega izobraževanja – Biznesa augstskola Turiba, Latvija; UNIVERSITATATEA SAPIENTIA DIN CLUJ NAPOCA, Romunija in VšĮ Vilniaus verslo kolegija, Litva; Provincial Directorate of Education  Kutahya MEM v Turčiji; in Primrose Publishing, založbeno podjetje iz VB.

Cilj projekta je priprava interaktivnega kombiniranega jezikovnega tečaja »Unity in Diversity«, ki bo sestavljen iz on-line materiala za učenje, ki bo na voljo na Moodle platformi za učenje, in interaktivnega materiala za učenje na štiri oči, ki bo vseboval proučevanje primerov, igre, reševanje problemov, video- posnetke in drugo, z namenom razvijanja jezika udeleženca poklicnega izobraževanja in usposabljanja, medkulturnih in digitalnih kompetenc, kreativnosti, veščin reševanja problemov in fleksibilnosti. Celoten tečaj bo sestavljen iz treh delov: 1) nov interaktiven A1 jezikovni tečaj v 16 jezikih (angleški, češki, francoski, grški, hrvaški, italijanski, latvijski, litvanski, madžarski, nemški, romunski, ruski, slovenski, španski, švedski in turški), ki bo vseboval module, kot so »Dobrodošli«, »Hotel«, »Restavracija«, »Strokovne veščine«; 2) jezikovni tečaj A2/B2 bo razširjen na 16 jezikov za obstoječe module “Hotel Reception”, “Restaurant”, “Restaurant Kitchen”, “City”, “Hotel Business Centre” in “Management Offices”, prva dva modula bosta na voljo tudi kot aplikacije za pametni telefon, modul “City” pa vsebuje 3 interaktivne zemljevide in 3 notranje hotelske zemljevide; 3) B2/C1 medkulturni jezikovni tečaj v angleščini, ki vsebuje 8 modulov “Hotel Front Office”, “Catering Service”, Hotel Management”, “Conference and Business Services”, “Off-site Services” in “Financial Management”, medkulturni modul, ki prikazuje kulturne občutljivosti devetih držav projektnih partnerjev in devet modulov držav, ki predstavljajo glavne turistične informacije potrebne za delo; tečaj bo vseboval proučevanje primerov, videoposnetke, on-line module in naloge tipa reševanje problemov na štiri oči.

Rezultati projekta bodo koristni za različne izobraževalne institucije, za zaposlene v turistični in gostinski industriji in za kogarkoli, ki želi izboljšati medkulturne jezikovne kompetence.
Projekt “Language skills and intercultural issues in the hospitality industry: unity in diversity in the EU labour market” (No. 2016-1-HR01-KA202-022160) je financiran s strani Erasmus+ programa. Projekt traja od 1. septembra 2016 do 31. avgusta 2018.

AKTUALNI DOGODKI

Diseminacija projekta za PEATS študente iz Velike Britanije na EŠ Murska Sobota, VSŠ

V soboto, 21.7.2018, je bil udeležencem EU projekta »Placements in Environmental, Archaeological and Traditional Skills – PEATS« predstavljen novi projekt »Unity in Diversity«, ki se bo zaključil konec avgusta tega leta. Študenti iz Velike Britanije preko zavoda Logarica opravljajo enomesečno mobilnost z namenom opravljanja prakse v Prekmurju. Najprej sem jim predstavila stari projekt »Key Skills for Hotel Industry Staff«, da bi lažje razumeli novosti novega projekta »Language skills and intercultural issues in the hospitality industry: unity in diversity in the EU labour market«. Predstavila sem jim naloge in besedila za raven A2/B1 in B2/C1 ter interaktivne zemljevide na platformi iz prejšnjega projekta. Nato sem nadaljevala z gradivom, ki smo ga ustvarili v zadnjih dveh letih. Pokazala sem jim naloge za različne jezike, pri čemer jih je najbolj zanimalo gradivo za slovenski jezik, saj se želijo v času bivanja v Sloveniji naučiti nekaj uporabnih fraz. Koristno se jim je zdelo, da bodo v novem projektu na voljo različne jezikovne ravni – od začetne A1 do višje C1. Pomembno se jim je zdelo, da bo platforma brezplačno dostopna študentom, dijakom, učiteljem v razredu, pravzaprav komurkoli, ki se zanima za učenje tujega jezika, ko se projekt zaključi.

 

Diseminacija projekta in delavnica za zaposlene Ekonomske šole Murska Sobota

Dne 29.6.2018 je na Ekonomski šoli Murska Sobota potekala predstavitev KA2 projekta »Language skills and intercultural issues in the hospitality industry: unity in diversity in the EU labour market« in delavnica, na kateri so zaposleni šole lahko preizkušali svoje znanje tujih jezikov na Moodle e-platformi. Zaposlenim sem na kratko predstavila projektne partnerje, potem pa Moodle e-platformo kot najpomembnejšo pridobitev v tem projektu. Najprej sem predstavila jezikovni tečaj A2/B1, ki je na razpolago v 16 evropskih jezikih in pokazala nekaj primerov nalog v angleškem, hrvaškem in nemškem jeziku. Nato sem predstavila jezikovni tečaj B2/C1 v angleškem jeziku, ki je namenjen tistim, ki bolj obvladajo angleški jezik. Pokazala sem nekaj primerov gradiva in nalog iz različnih modulov, da so lahko videli razliko med obema tečajema, A2/B1 in B2/C1. Potem sem pokazala še nekaj video posnetkov in nalog iz novih modulov – Intercultural in Country module. Predstavitev sem zaključila s tečajem za jezikovno raven A1, ki tudi na voljo v 16 evropskih jezikih. Povedala in pokazala sem, da je v vseh modulih na voljo avdio in/ali video gradivo, kar pripomore k boljšemu razvijanju slušnih in govornih spretnostih. Poudarila sem, da je e-platforma za učenje brezplačno dostopna vsakomur, ki ga zanima učenje tujega jezika ali ki želi ponoviti in izboljšati svoje jezikovne spretnosti. Ker pa je platforma narejena za uporabo v razredu in za individualno delo, je uporabna predvsem za učitelje. Koristna je tudi za dijake ali študente in zaposlenim v turizmu ter širši javnosti. Preden smo zaključili predstavitev in začeli z delavnico, sem jim še na kratko razložila postopek registracije, da bodo lahko uporabljali e-platformo, ko bo na voljo po zaključku projekta. Po predstavitvi so imeli zaposleni na voljo štiri šolske ure, da so lahko preverili in preizkusili svoje znanje tujih jezikov. V glavnem so preizkušali angleški, hrvaški in nemški jezik tako na A1 ravni kot tudi na A2/B1 ravni. Nekateri so poskusili s češčino in madžarščino na ravni A1. Tisti, ki so se učili angleščine dlje časa, so poskusili tudi naloge tečaja B2/C1. Delavnico smo zaključili zadovoljni z novimi izkušnjami in znanji. Vsi so pripravljeni, da bodo kolege, učitelje iz drugih šol, dijake, študente, svoje otroke in še koga seznanili z e-platformo, saj se jim zdi zares odlično orodje za preverjanje, ponavljanje, utrjevanje in učenje tujega jezika na novo. Vsekakor je večina pripravljena, da bo še naprej preverjala svoje jezikovne sposobnosti, predvsem zdaj v času počitnic, ko bo malo več časa na razpolago.

 

Diseminacija projekta za predavatelje višje strokovne šole

Dne 28.6.2018 je na Ekonomski šoli Murska Sobota, Višji strokovni šoli potekala diseminacija evropskega KA2 projekta »Language skills and intercultural issues in the hospitality industry: unity in diversity in the EU labour market«. Predavateljicam in predavateljem sem najprej predstavila projektne partnerje, potem pa Moodle e-platformo kot najpomembnejšo pridobitev v tem projektu. Najprej sem predstavila jezikovni tečaj A2/B1, ki je na razpolago v 16 evropskih jezikih in pokazala nekaj primerov nalog v angleškem in nemškem jeziku. Pokazala sem tudi interaktivne zemljevide, ki so uporabni predvsem za razvijanje govornih spretnostih. Nato sem predstavila jezikovni tečaj B2/C1, ki je na voljo le v angleškem jeziku in je namenjen tistim, ki bolj obvladajo angleški jezik. Pokazala sem nekaj primerov gradiva in nalog iz različnih modulov, tako, da so lahko videli razliko med tečajem za A2/B1 in B2/C1. Predstavitev tečaja za višjo raven sem zaključila z novima moduloma – Intercultural in Country module. Potem sem še predstavila najnovejši tečaj za jezikovno raven A1, ki tudi na voljo v 16 evropskih jezikih. Omenila in pokazala sem, da je v vseh modulih pripravljeno avdio ali video gradivo, kar pripomore k boljšemu razvijanju slušnih in govornih spretnostih. Poudarila sem, da je e-platforma za učenje brezplačno dostopna vsakomur, ki ga zanima učenje tujega jezika ali ki želi ponoviti in izboljšati svoje jezikovne spretnosti. Ker pa je platforma narejena za uporabo v razredu in za individualno delo, je uporabna predvsem za učitelje. Koristna je tudi za dijake ali študente in zaposlenim v turizmu ter širši javnosti. Preden smo zaključili predstavitev, sem jim še na kratko razložila postopek registracije, da bodo lahko uporabljali e-platformo, ko bo na voljo po zaključku projekta.

  

Diseminacija projekta za učitelje Srednje šole za gostinstvo in turizem Radenci

Dne 21.6.2018 je na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Radenci potekala diseminacija evropskega KA2 projekta »Language skills and intercultural issues in the hospitality industry: unity in diversity  in the EU labour market«. Učiteljicam in učiteljem sem na kratko predstavila projektne partnerje, potem pa sem predstavila e-platformo kot najpomembnejšo pridobitev v tem projektu. Začela sem z jezikovnim tečajem A2/B1, ki je na razpolago v 16 evropskih jezikih in pokazala nekaj primerov nalog v angleškem in nemškem jeziku. Pokazala sem tudi interaktivne zemljevide, ki so uporabni tudi za razvijanje govornih spretnostih. Nato sem nadaljevala z nalogami za višjo jezikovno raven B2/C1, ki so na voljo le v angleškem jeziku in pokazala primeri obeh novih modulov – Intercultural in Country module. Potem sem še predstavila najnovejši tečaj za jezikovno raven A1, tudi na voljo v 16 evropskih jezikih. Omenila sem tudi, da je v vseh modulih na voljo tudi avdio ali video gradivo, kar še pripomore k boljšemu razvijanju slušnih in govornih spretnostih. Poudarila sem, da je e-platforma za učenje brezplačno dostopna vsakomur, ki ga zanima učenje tujega jezika ali ki želi ponoviti in izboljšati svoje jezikovne spretnosti. Platforma je uporabna predvsem za učitelje, saj je narejena tako za uporabo v razredu kot tudi za individualno rabo. Poleg tega je koristna tudi dijakom ali študentom, prav tako pa zaposlenim v turizmu in širši javnosti. Preden smo zaključili predstavitev, sem jim še na kratko razložila postopek registracije, da bodo lahko uporabljali e-platformo.

Diseminacija projekta in seminar za turistične delavce v Termah 3000 v Moravskih Toplicah

Dne 20.6.2018 je v Termah 3000 v Moravskih Toplicah potekala diseminacija evropskega KA2 projekta »Language skills and intercultural issues in the hospitality industry: unity in diversity in the EU labour market«. Turističnim delavcem sem najprej predstavila projektne partnerje, potem pa Moodle e-platformo kot najpomembnejšo pridobitev v tem projektu. Predstavitev sem začela z jezikovnim tečajem A2/B1, ki je na razpolago v 16 evropskih jezikih in pokazala nekaj primerov nalog v angleškem in nemškem jeziku. Nato sem nadaljevala z nalogami za višjo jezikovno raven B2/C1, ki so na voljo le v angleškem jeziku in pokazala gradivo in naloge obeh novih modulov – Intercultural in Country module. Predstavitev sem zaključila s tečajem za jezikovno raven A1, tudi na voljo v 16 evropskih jezikih. Povedala sem, da je v vseh modulih na voljo avdio in/ali video gradivo, kar pripomore k boljšemu razvijanju slušnih in govornih spretnostih. Poudarila sem, da je e-platforma za učenje brezplačno dostopna vsakomur, ki ga zanima učenje tujega jezika ali ki želi ponoviti in izboljšati svoje jezikovne spretnosti. Platforma je uporabna za učitelje, saj je narejena tako za uporabo v razredu kot tudi za individualno rabo. Poleg tega je koristna tudi dijakom ali študentom, prav tako pa zaposlenim v turizmu in širši javnosti. Preden smo zaključili predstavitev, sem jim še na kratko razložila postopek registracije, da bodo lahko uporabljali e-platformo. Nato smo se preselili v poslovni prostor, kjer je bilo na voljo nekaj računalnikov, na katerih so udeleženci seminarja lahko preverili svoje znanje tujih jezikov in poskusili reševati naloge iz različnih modulov in različnih jezikovnih ravneh. Bili so navdušeni nad raznolikostjo tem in nalog, ki preverjajo različne spretnosti. Seminar smo zaključili s predlogom, da bi jeseni organizirali delavnico za večje število zaposlenih.

Peti projektni sestanek na Hrvaškem

Od 4. – 6. junija 2018 je v Dubrovniku na Hrvaškem potekal zadnji in zaključni sestanek v okviru projekta “Language skills and intercultural issues in the hospitality industry: unity in diversity in the EU labour market“ programa Erasmus+. V ponedeljek, 4. junija, je potekala zaključna konferenca, na kateri so bili predstavljeni rezultati in izdelki, ki so nastali v okviru projekta. Ostala dva dneva sta bila namenjena aktivnostim, ki jih moramo še opraviti do zaključka projekta, ki bo konec avgusta. Glavna koordinatorica projekta iz Hrvaške nas je opomnila glede finančne in druge dokumentacije, ki jo je potrebno do zaključka projekta še urediti. Potrebne so še različne analize in poročila o različnih aktivnostih in multiplikativnih dogodkov. Poleg tega smo pripravili trajnostni načrt projekta, ki bo zagotovil, da projekt po zaključku ne bo pozabljen.

Pilotiranje A1 jezikovnega tečaja na Ekonomski šoli Murska Sobota, Višji strokovni šoli

Od marca do maja 2018 je potekalo pilotiranje jezikovnega tečaja A1, ki je nastal v okviru novega Erasmus+ projekta »Language skills and intercultural issues in the hospitality industry: unity in diversity in the EU labour market«. Sodelovali so redni in izredni študenti višje strokovne šole ter predstavniki industrije. Preden so sodelujoči začeli s testiranjem gradiva na Moodle e-platformi za učenje, so bili seznanjeni s tematskimi področji, s tipi nalog in s postopkom ocenjevanja. Prav tako so bili seznanjeni z namenom testiranja. Skupaj smo rešili nekaj nalog, da so spoznali, kako platforma deluje. Nato so naloge reševali sami. Večina sodelujočih v pilotiranju je reševala naloge v angleškem, hrvaškem, nemškem slovenskem jeziku. Študenti, ki prihajajo iz dvojezičnega področja, so reševali naloge v madžarskem jeziku. Poleg tega so študenti testirali gradivo v češkem in španskem jeziku. Redki posamezniki so preverjali gradivo in poskušali naloge v ruskem in švedskem jeziku.

Vtisi so bili zelo pozitivni, saj se je platforma zdela zanimiva študentom in predstavnikom industrije. Predvsem izredni študenti so bili zadovoljni z orodjem, ki jim omogoča, da preverijo svoje znanje in se naučijo tudi kaj novega. Študenti in predstavniki industrije so svoja opažanja in mnenja posredovali s pomočjo anketnega vprašalnika, s katerim bomo dobili dodatne informacije in predloge za izboljšavo e-platforme. Služil pa bo tudi temu, da se morebitne napake ali nepravilnosti popravijo.

Diseminacija projekta za predavateljice tujih jezikov iz drugih višjih strokovnih šol na Ekonomski šoli Murska Sobota, Višji strokovni šoli

Dne 15.3.2018 je na Ekonomski šoli Murska Sobota, Višji strokovni šoli, potekal strokovni aktiv predavateljev, knjižničark in referentov za študijske zadeve višjih strokovnih šol za program Ekonomist in Poslovni sekretar. V okviru aktiva za tuji jezik je predavateljicam bil predstavljen nov evropski KA2 projekt »Language skills and intercultural issues in the hospitality industry: unity in diversity in the EU labour market«. Udeleženkam sem najprej predstavila prejšnji evropski projekt »Key Skills for Hotel Industry Staff«, da bi lažje razumele nov projekt. Predstavila sem jim e-platformo in pokazala primere nalog v angleškem, nemškem in slovenskem jeziku iz modulov za A2/B1 jezikovno raven, ki so na razpolago v 16 evropskih jezikih. Nato sem pokazala naloge za višjo jezikovno raven B2/C1, ki so na voljo le v angleškem jeziku. Potem sem še predstavila najnovejši tečaj za jezikovno raven A1, tudi na voljo v 16 evropskih jezikih. Omenila sem, da je e-platforma za učenje brezplačno dostopna vsakomur, ki ga zanima učenje tujega jezika ali ki želi ponoviti in izboljšati svoje jezikovne spretnosti. Platforma je uporabna predvsem za učitelje, saj je narejena tako za uporabo v razredu kot tudi za individualno rabo. Poleg tega je koristna tudi dijakom ali študentom, prav tako pa zaposlenim v turizmu in širši javnosti. Preden smo zaključili predstavitev, sem jim še na kratko razložila postopek registracije, da bodo lahko uporabljali e-platformo.

       

Diseminacija projekta za predstavnike sveta zavoda Ekonomske šole Murska Sobota

Dne 13.3.2018 je predstavnikom sveta zavoda Ekonomske šole Murska Sobota bil predstavljen nov evropski KA2 projekt »Language skills and intercultural issues in the hospitality industry: unity in diversity in the EU labour market«. Udeležencem predstavitve sem razložila, da gre za nadaljevanje oz. nadgradnjo prejšnjega projekta »Key Skills for Hotel Industry Staff«, v okviru katerega so nastale aplikacije za mobilne telefone, računalniški program za prevajanje in Moodle e-platforma za učenje. Predstavila sem jim e-platformo in pokazala nekaj primerov nalog v angleškem, nemškem in slovenskem jeziku iz modulov za A2/B1 jezikovno raven, ki so sicer na razpolago v 16 evropskih jezikih, in nekaj nalog za višjo jezikovno raven B2/C1. Nato sem jim predstavila še najnovejšo pridobitev, in sicer module za jezikovno raven A1 v 16 evropskih jezikih. Omenila sem, da je e-platforma za učenje brezplačno dostopna vsakomur – dijakom, študentom, učiteljem, zaposlenim v turizmu, širši javnosti – ki ga zanima učenje tujega jezika ali ki želi ponoviti in izboljšati svoje jezikovne spretnosti. Preden sem zaključila predstavitev, sem jim še na kratko razložila postopek registracije, da bodo lahko uporabljali e-platformo.

       

Diseminacija na 10. sejmu izobraževanja in poklicev – Informativa 2018 v Ljubljani

26. in 27. januarja 2018 je v Ljubljani potekala 10. Informativa – sejem izobraževanja in poklicev. Na sejmu se predstavljajo slovenske srednje šole, višje in visoke šole, fakultete, univerze, institucije za izobraževanje odraslih, dijaški in študentski domovi in druge institucije s svojimi programi, prav tako pa različne šole iz tujine. Sejem obiskujejo osnovnošolci, dijaki, učitelji, starši in drugi, ki jih stvari v zvezi z izobraževanjem  zanimajo. V okviru našega Erasmus+ projekta „Language skills and intercultural issues in the hospitality industry: unity in diversity in the EU labour market” smo izkoristili priložnost, da projekt predstavimo širšemu občinstvu na nacionalni ravni. Pripravili smo letake s podrobnejšim opisom projekta. Na računalniku smo predstavili jezikovna tečaja A2/B1 v 16 jezikih ter B2/C1 za višjo raven v angleškem jeziku na Moodle e-platformi, ki jo lahko uporabljamo za individualno učenje tujega jezika ali za poučevanje v razredu. Bolj zainteresiranim smo predstavili tudi A1 jezikovni tečaj, ki se bo kmalu testiral. Vsem zainteresiranim se je projekt zdel zanimiv in uporaben. Tudi to, da je brezplačno dostopen se vsem zdi velika prednost. Projekt je tudi opisan v katalogu, ki ga izdaja organizator sejma izobraževanja in poklicev.

         

Zaključek pilotiranja e-platforme za učenje na Ekonomski šoli Murska Sobota

Od septembra do decembra 2017 je potekalo pilotiranje jezikovnih tečajev, in sicer A2/B1 v 16 evropskih jezikih ter B2/C1 na višji ravni v angleškem jeziku. Gre za testiranje gradiva, ki je nastalo v okviru novega Erasmus+ projekta »Language skills and intercultural issues in the hospitality industry: unity in diversity in the EU labour market« na Ekonomski šoli Murska Sobota. Sodelovali so dijaki srednje šole in študenti višje strokovne šole. Sodelujoči v pilotiranju so reševali naloge v slovenskem, angleškem, nemškem in madžarskem jeziku. Preden so sodelujoči začeli s testiranjem gradiva na Moodle e-platformi za učenje, so bili seznanjeni s tematskimi področji, s tipi nalog in s postopkom ocenjevanja. Prav tako so bili seznanjeni z namenom testiranja. Skupaj smo rešili nekaj nalog, da so spoznali, kako platforma deluje. Nato so naloge reševali sami.

Vtisi doslej so bili pozitivni, saj se je platforma zdela zanimiva in uporabna tako dijakom kot študentom. Večina je preverjala svoje jezikovno znanje z nalogami jezikovnega tečaja A2/B1, pri čemer so reševali naloge iz vseh modulov, ki jih tečaj ponuja. Nekaj dijakov in študentov je preizkusilo svoje znanje angleščine na višji ravni B2/C1, pri čemer so ugotavljali, da so naloge kar precej zahtevne, vendar so se tudi več naučili. Dijaki in študenti bodo svoja opažanja in mnenja posredovali s pomočjo anketnega vprašalnika, s katerim bomo dobili dodatne informacije in predloge za izboljšavo e-platforme. Služil pa bo tudi temu, da se morebitne napake ali nepravilnosti popravijo.

       

Četrti projektni sestanek na Češkem

Od 19. – 20. oktobra 2017 je v Čáslavu na Češkem potekal četrti sestanek v okviru projekta “Language skills and intercultural issues in the hospitality industry: unity in diversity in the EU labour market“ programa Erasmus+. Na sestanku smo najprej pregledali administrativne zadeve in ustrezno dokumentacijo. Glavna koordinatorica je predstavila administrativne težave z namenom, da jih čim prej odpravimo. Potem je glavna koordinatorica predstavila analizo o delu na dosedanjih aktivnostih. Sledila je razprava o pilotiranju starih in novih vsebin. Poleg tega je novim partnerjem bilo predstavljeno kako je treba pripraviti analizo in poročilo o pilotiranju. Nato je sledila podrobna analiza dosedanjega dela na novem modulu A1, kjer vsi projektni partnerji pripravljajo gradivo za učenje tujega jezika na jezikovni ravni A1. Govorili smo tudi o organizaciji multiplikativnih dogodkov in o vsebini le-teh. Dogovorili smo se, da bo naslednje projektno srečanje, ki bo tudi zadnje, spomladi v Dubrovniku na Hrvaškem.

    

Začetek pilotiranje e-platforme za učenje na Ekonomski šoli Murska Sobota

Septembra 2017 se je začelo pilotiranje jezikovnih tečajev, in sicer A2/B1 v 16 evropskih jezikih ter B2/C1 na višji ravni v angleškem jeziku. Gre za testiranje gradiva, ki je nastalo v okviru novega Erasmus+ projekta »Language skills and intercultural issues in the hospitality industry: unity in diversity in the EU labour market« na Ekonomski šoli Murska Sobota. V testiranju bodo sodelovali dijaki srednje šole in študenti višje strokovne šole. S testiranjem gradiva so začeli dijaki programa logistični tehnik. Sodelujoči v pilotiranju so reševali naloge v slovenskem, angleškem, nemškem in madžarskem jeziku. Preden so sodelujoči začeli s testiranjem gradiva na Moodle e-platformi za učenje, so bili seznanjeni s tematskimi področji, s tipi nalog in s postopkom ocenjevanja. Prav tako so bili seznanjeni z namenom testiranja. Skupaj smo rešili nekaj nalog, da so spoznali, kako platforma deluje. Nato so naloge reševali sami.

Prvi vtisi so pozitivni, saj se platforma zdi zanimiva in uporabna večini sodelujočih. Dijaki so preverjali svoje jezikovno znanje z nalogami jezikovnega tečaja A2/B1, nekaj pa jih je reševalo tudi naloge jezikovnega tečaja B2/C1 na višji ravni. Sicer pa pilotiranje poteka do konca decembra, ko bodo na voljo rezultati pilotiranja. Dijaki in študenti bodo svoja opažanja in mnenja posredovali s pomočjo anketnega vprašalnika, ki bo služil tudi temu, da se morebitne napake ali nepravilnosti popravijo.

   

Diseminacija novega projekta za študente iz Velike Britanije

V ponedeljek, 7.8.2017, so se udeleženci EU projekta »Placements in Environmental, Archaeological and Traditional Skills – PEATS« udeležili V ponedeljek, 7.8.2017, so se udeleženci EU projekta »Placements in Environmental, Archaeological and Traditional Skills – PEATS« udeležili  predstavitve novega projekta »Unity in Diversity«, ki poteka na višji strokovni šoli. Študenti iz Velike Britanije preko zavoda Logarica opravljajo mobilnost z namenom opravljanja prakse v Prekmurju, v okviru zgoraj omenjenega projekta. Najprej sem jim predstavila stari projekt »Key Skills for Hotel Industry Staff«, da bi lažje sledili predstavitvi novega projekta »Language skills and intercultural issues in the hospitality industry: unity in diversity in the EU labour market«. Predstavila sem jim naloge in besedila za raven A2/B1 in B2/C1 ter interaktivne zemljevide na platformi iz prejšnjega projekta. Nato sem nadaljevala z gradivom, ki smo ga ustvarili že v novem projektu na novi platformi. Pokazala sem jim naloge za različne jezike, pri čemer jih je najbolj zanimalo gradivo za slovenski jezik. Ker so v Sloveniji približno dva tedna, so se nekaj besed in stavkov že naučili in bi se želeli naučiti še več. Uporabno se jim je zdelo, da bodo v novem projektu na voljo različne jezikovne ravni – od začetne A1 do višje C1. Pomembno se jim je zdelo, da je platforma iz prejšnjega projekta brezplačno dostopna študentom, dijakom, učiteljem v razredu, pravzaprav komurkoli, ki se zanima za učenje tujega jezika in da bo isto veljalo za novo platformo, ko se projekt naslednje leto zaključi.

 

Diseminacija novega projekta za študente Informatike na EŠ Murska Sobota, VSŠ

V sredo, 31.5.2017, so se študenti prvega letnika višješolskega programa Informatika udeležili predstavitve novega projekta »Unity in Diversity«, ki od jeseni 2016 poteka na višji strokovni šoli. Najprej jim je bil na kratko predstavljen stari projekt »Key Skills for Hotel Industry Staff«, da bi lažje razumeli nov projekt »Language skills and intercultural issues in the hospitality industry: unity in diversity in the EU labour market«. Predstavljene so jim bile naloge in besedila za raven A2/B1 in B2/C1 ter interaktivni zemljevidi na platformi iz prejšnjega projekta, nato pa gradivo, ki je bilo ustvarjeno že v novem projektu na novi platformi. Predstavljene so bile naloge v različnih jezikih, pri čemer je bilo poudarjeno, da je v starem projektu na voljo dvanajst jezikov, v novem projektu pa že 16, saj smo z novimi partnerji dodali še štiri. Študentom se je zdelo uporabno, da bodo v novem projektu na voljo različne jezikovne ravni – od začetne A1 do višje C1. Poudarila sem tudi, da je platforma iz predhodnega projekta brezplačno dostopna vsem – študentom, dijakom, učiteljem v razredu, pravzaprav komurkoli, ki se zanima za jezik in da bo isto veljalo za novo platformo, ko se projekt naslednje leto zaključi.

Diseminacija projekta in delavnica za učiteljice tujih jezikov in slovenščine na Ekonomski šoli Murska Sobota, Višji strokovni šoli

Dne 30.5.2017 je na Ekonomski šoli Murska Sobota, Višji strokovni šoli, potekala diseminacija projekta in delavnica za učiteljice tujih jezikov in slovenščine, ki poučujejo na Ekonomski šoli Murska Sobota. Delavnica je bila priprava na pilotiranje jezikovnih tečajev za A2/B1 in B2/C1 ter A1 jezikovno raven. Ker so se učiteljice z novim projektom na splošno že seznanile na eni izmed predhodnih diseminacij, sem jih bolj podrobno seznanila z novostmi pri posameznih jezikovnih tečajih. Pri B2/C1 tečaju smo si podrobneje pogledali »case studies« (študije primerov), pri C1 modulih Intercultural module and Country module smo reševali različne naloge, pri A1 jezikovnem tečaju pa smo preverjale naloge v angleščini, nemščini in slovenščini. Kolegice so lahko reševale in preverjale svoje znanje v različnih jezikih in na različnih stopnjah. Tako so lahko prispevale pomembne dopolnitve in izboljšave k nalogam. Na splošno so bile zelo zadovoljne z delavnico in z znanjem, ki so ga pridobile. Izrazile so tudi pripravljenost sodelovanja v pilotiranju jezikovnih tečajev in tudi uporabe e-platforme, ko bo enkrat na voljo. Platformo oz. jezikovne tečaje smatrajo kot dodano vrednost pri klasičnem poučevanju v razredu, saj se lahko uporabljajo za preverjanje naučenega besedišča ali kot uvod v novo poglavje. Tudi to, da se e-platforma lahko uporabi za individualno rabo, vidijo kot prednost, saj sistem popravi in vrednosti naloge. S tem pa dobimo pomembno povratno informacijo o znanju tujega jezika.

Diseminacija novega projekta za udeležence mednarodnega tabora ŠPIC na EŠ Murska Sobota, VSŠ

V četrtek, 11.5.2017, so se udeleženci mednarodnega tabora ŠPIC udeležili predstavitve novega projekta »Unity in Diversity«, ki poteka na višji strokovni šoli. Študenti in njihovi mentorji, ki sodelujejo na taboru, prihajajo iz Hrvaške, Makedonije, Rusije, Srbije in iz drugih slovenskih višjih strokovnih šol. Najprej sem jim na kratko predstavila stari projekt »Key Skills for Hotel Industry Staff«, da bi lažje razumeli nov projekt »Language skills and intercultural issues in the hospitality industry: unity in diversity in the EU labour market«. Pokazala sem jim naloge in besedila za raven A2/B1 in B2/C1 ter interaktivne zemljevide na platformi iz prejšnjega projekta in nato nadaljevali z gradivom, ki smo ga ustvarili že v novem projektu na novi platformi. Predstavila sem naloge za različne jezike, saj jih je v starem projektu na voljo kar dvanajst in dodala, da jih je v novem projektu na voljo že 16, saj smo dodali še štiri. Uporabno se jim je zdelo, da bodo v novem projektu na voljo različne jezikovne ravni – od začetne A1 do višje C1. Pomembno se jim je zdelo tudi, da je platforma iz predhodnega projekta brezplačno dostopna vsem – študentom, dijakom, učiteljem v razredu, pravzaprav komurkoli, ki se zanima za jezik in da bo isto veljalo za novo platformo, ko se projekt naslednje leto zaključi.

Diseminacija novega projekta za učitelje iz Španije na EŠ Murska Sobota

Dne 8.5.2017 smo na Ekonomski šoli Murska Sobota gostili učitelje iz različnih poklicnih šol iz severne Španije. Poklicne šole nudijo srednješolske in višješolske programe z različnih področij. Učitelje je predvsem zanimalo podjetništvo oz. poučevanje le-tega na naši šoli, saj prihajajo iz dela Španije, kjer se veliko ukvarjajo s podporo dijakom in študentom na področju podjetništva. Ta del je predstavila predavateljica Betina Podgajski, saj podjetništvo izvaja na srednji in višji strokovni šoli. Obenem smo izkoristili priložnost in učiteljem predstavili nov projekt »Unity in Diversity«, ki poteka na višji strokovni šoli. Najprej smo jim predstavili stari projekt »Key Skills for Hotel Industry Staff«, da bi lažje sledili novemu projektu »Language skills and intercultural issues in the hospitality industry: unity in diversity in the EU labour market«. Pokazali smo jim naloge, besedila in interaktivne zemljevide na platformi iz prejšnjega projekta in nato nadaljevali z gradivom, ki smo ga ustvarili že v novem projektu na novi platformi. Bili so navdušeni nad številom tujih jezikov v prejšnjem projektu (12) in v novem, kjer smo jih dodali še štiri. Uporabno se jim je zdelo tudi to, da so na voljo različne jezikovne ravni – od začetne do višje. Pomemben vidik je tudi, da je platforma iz prejšnjega projekta brezplačno dostopna vsem zainteresiranim (dijaki, študenti, učitelji, kdorkoli se zanima za jezik) in da bo isto veljalo za novo platformo, ko se projekt zaključi.

Tretji projektni sestanek v Latviji

Od 27. – 29. aprila 2017 je v Rigi v Latviji potekal tretji sestanek v okviru projekta “Language skills and intercultural issues in the hospitality industry: unity in diversity in the EU labour market“ programa Erasmus+. Na sestanku smo najprej govorili o novem modulu, ki ga bo potrebno pripraviti do konca novembra. Češki partner je predstavil strukturo jezikovnega tečaja za raven A1. Predstavil je tudi posamezne vsebine za module »Welcome«, »Hotel«, »Restaurant« in »Professional skills«. Vsebine bodo pripravljene v 16 jezikih. Pripravili smo dialoge za posamezne vsebine v angleščini in pripravili video posnetke le-teh. Pregledali smo dosedanje delo za jezikovno raven A2/B1 in B2/C1. Za jezikovno raven A2/B1 so novi projektni partnerji uspeli pripraviti večino prevodov. Ostalo bodo pripravili do poletja. Za jezikovno raven B2/C1 smo stari projektni partnerji pripravili 30 »case studies« (študije primerov) v angleščini. Vsi projektni partnerji pa smo pripravili medkulturne študije primerov v angleščini, v katerih obravnavamo medkulturne težave, ki se lahko pojavijo v posameznih držav projektnih partnerjev. Vsi primeri študije vsebujejo opis primera in različne naloge, ki jih lahko rešujejo v razredu ali individualno. Glavna koordinatorica je predstavila administrativne težave z namenom, da jih čim prej odpravimo. Dogovorili smo se, da bo naslednje projektno srečanje jeseni v Čáslavu na Češkem.

    

Diseminacija projekta za študente 2. letnika programa Ekonomist in Informatika na Ekonomski šoli Murska Sobota, Višji strokovni šoli

Dne 21.3.2017 je potekala predstavitev novega EU projekta »Language skills and intercultural issues in the hospitality industry: unity in diversity  in the EU labour market« za študente 2. letnika programa Ekonomist in Informatika na Ekonomski šoli Murska Sobota, Višji strokovni šoli. Študentom sem razložila, da gre za nadaljevanje prejšnjega projekta »Key Skills for Hotel Industry Staff«, v okviru katerega so nastale aplikacije za mobilne telefone, računalniški program za prevajanje in Moodle e-platforma za učenje. Pokazala sem jim e-platformo, ki je brezplačno dostopna in na kateri je naloženo gradivo, ki je namenjeno vsakomur – od dijakov, študentov in učiteljev do širše javnosti. Pokazala sem jim primere nalog v angleškem, nemškem in slovenskem jeziku za vseh 6 modulov za A2/B1 jezikovno raven, ki so sicer na razpolago v 12 evropskih jezikih. Pokazala sem jim tudi module in nekaj nalog za višjo jezikovno raven B2/C1. Nato sem jim predstavila novo platformo in jim razložila v čem se bo razlikovala od stare oz. kaj bo novega na njej – bogatejša bo za štiri evropske jezike za A2/B1 raven, primere študij za B2/C1 raven in nove module za jezikovno raven A1 v 16 evropskih jezikih. Preden smo zaključili, sem jim še na kratko razložila postopek registracije, da bodo lahko uporabljali e-platformo.    

 

Drugi projektni sestanek v Litvi

Od 26. – 28. januarja 2017 je v Vilni v Litvi potekal drugi sestanek v okviru projekta “Language skills and intercultural issues in the hospitality industry: unity in diversity in the EU labour market“ programa Erasmus+. Na sestanku smo najprej pregledali dosedanje delo in rezultate v okviru projekta, saj je bilo potrebno že kar nekaj stvari pripraviti. Novi partnerji v projektu so prevajali že obstoječe gradivo za A2/B1 v nove projektne jezike, in sicer v češkega, litvanskega, švedskega in turškega. Partnerji iz prejšnjega projekta pa smo pripravljali »case studies« (študije primerov) za B2/C1 module v angleščini. Poleg tega je bilo organizirano predavanje na temo igrifikacija (gamification), ker bodo igre vključene v poučevanje in učenje tujih jezikov. Udeležili smo se delavnice, v kateri smo se učili, kako pripraviti slovarje in igre za poučevanje in učenje v tujih jezikih v Moodle programu. Nadalje smo preverili, kaj vse bo potrebno pripraviti v naslednjih mesecih, katera poročila bo potrebno pripraviti za prvo vmesno poročilo konec februarja, kateri so roki za pripravo gradiv in poročil in podobne zadeve. Glavna koordinatorka nas je seznanila z nekaterimi administrativnimi zadevami in nam pokazala, kako voditi osebno evidenco, ki pripomore k bolj učinkovitemu in bolj preglednemu vodenju projekta. Dogovorili smo se za naslednje delovno srečanje, ki bo aprila v Latviji.

Diseminacija na prireditvi Najdi študij.si – Pomurje 2017 na Ekonomski šoli Murska Sobota

17. januarja 2017 je  na Ekonomski šoli Murska Sobota potekala tradicionalna prireditev  Najdi študij.si – Pomurje 2017. Na tej prireditvi se bodočim študentom predstavljajo različne slovenske univerze, fakultete, višje in visoke šole, univerza v Celovcu ter študentski domovi in pokažejo, kaj ponujajo. Ker je prireditev potekala na naši šoli, smo izkoristili možnost, da nov Erasmus+ projekt „ Language skills and intercultural issues in the hospitality industry: unity in diversity in the EU labour market ” predstavimo dijakom naše in drugih šol in bodočim študentom iz regije. Pripravili smo kratko predstavitev projekta in letake ter predstavili staro in novo e-platformo za učenje in poučevanje, ki je uporabna tako za individualno delo kot za delo v razredu.


Diseminacija novega projekta na konferenci učiteljev SŠ EŠ Murska Sobota

Na pedagoški konferenci učiteljev SŠ Ekonomske šole Murska Sobota, dne 16.1.2017, je bil predstavljen nov projekt, »Language skills and intercultural issues in the hospitality industry: unity in diversity in the EU labour market«, ki poteka na EŠ Murska Sobota, Višji strokovni šoli. Gre za nadaljevanje dvoletnega projekta »Key Skills for Hotel Industry Staff«, ki smo ga na šoli zaključili jeseni 2016. V okviru tega projekta so nastale aplikacije za mobilni telefon, računalniški program za prevajanje, ki je namenjen predvsem turističnim obratom, kot so hoteli, restavracije in podobno ter Moodle e-platforma za učenje in poučevanje. Pokazala sem jim e-platformo, na kateri je naloženo gradivo, ki je namenjeno vsakomur – od dijakov, študentov in učiteljev do širše javnosti. Predstavila sem primere nalog v angleškem, nemškem in slovenskem jeziku za vse module za jezikovno raven A2/B1, ki so na razpolago v 12 evropskih jezikih. Pokazala sem tudi module in nekaj nalog za višjo jezikovno raven B2/C1. Potem sem na kratko predstavila nov projekt in novo platformo in razložila kakšna bo razlika med obema platformama, torej kaj bo novega na njej – bogatejša bo namreč za štiri evropske jezike za A2/B1 raven, primere študij za jezikovno raven B2/C1 v angleščini in nove module za jezikovno raven A1 v 16 evropskih jezikih.     

 

Diseminacija projekta za študente 1. letnika programa Ekonomist na Ekonomski šoli Murska Sobota, Višji strokovni šoli

Dne 25.10.2016 je bil študentom 1. letnika programa Ekonomist na Ekonomski šoli Murska Sobota, Višji strokovni šoli predstavljen nov projekt »Language skills and intercultural issues in the hospitality industry: unity in diversity in the EU labour market«. Študentom sem razložila, da gre za nadaljevanje prejšnjega projekta »Key Skills for Hotel Industry Staff«, v okviru katerega so nastale aplikacije za mobilne telefone, računalniški program za prevajanje in Moodle e-platforma za učenje. Pokazala sem jim e-platformo, na kateri je naloženo gradivo, ki je namenjeno vsakomur – od dijakov, študentov in učiteljev do širše javnosti. Pokazala sem jim primere nalog v angleškem, nemškem in slovenskem jeziku za vseh 6 modulov za A2/B1 jezikovno raven, ki so sicer na razpolago v 12 evropskih jezikih. Pokazala sem jim tudi module in nekaj nalog za višjo jezikovno raven B2/C1. Nato sem jim na kratko predstavila novo platformo in jim razložila v čem se bo razlikovala od stare oz. kaj bo novega na njej – bogatejša bo za štiri evropske jezike za A2/B1 raven, primeri študij za B2/C1 raven in novi moduli za jezikovno raven A1 v 16 evropskih jezikih. Preden smo zaključili, sem jim še na kratko razložila postopek registracije, da bodo lahko uporabljali e-platformo.

 


Prvi projektni sestanek v Murski Soboti

Z novim študijskim letom sodelujemo v projektu “Language skills and intercultural issues in the hospitality industry: unity in diversity in the EU labour market“ v okviru programa Erasmus+. Projekt spada med strateška partnerstva (KA2), in sicer strateška partnerstva na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja. K sodelovanju v projektu nas je ponovno povabila Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik, Hrvaška. V projektu sodelujejo še partnerji iz Češke, Italije, Latvije, Litve, Romunije, Turčije in Velike Britanije. Projekt traja od 1. septembra 2016 do 31. avgusta 2018.

Cilj projekta je priprava interaktivnega kombiniranega jezikovnega tečaja »Unity in Diversity«, ki bo sestavljen iz on-line materiala za učenje, ki bo na voljo na Moodle platformi za učenje, in interaktivnega materiala za učenje na štiri oči, ki bo vseboval proučevanje primerov, igre, reševanje problemov, video- posnetke in drugo, z namenom razvijanja jezika udeleženca poklicnega izobraževanja in usposabljanja, medkulturnih in digitalnih kompetenc, kreativnosti, veščin reševanja problemov in fleksibilnosti. Rezultati projekta bodo koristni za različne izobraževalne institucije, za zaposlene v turistični in gostinski industriji in za kogarkoli, ki želi izboljšati medkulturne jezikovne kompetence.

Od 13. – 15. oktobra 2016 je v Murski Soboti potekal prvi sestanek v okviru projekta “Language skills and intercultural issues in the hospitality industry: unity in diversity in the EU labour market“ programa Erasmus+. Na sestanku je bil podrobno predstavljen potek projekta, posamezne naloge partnerjev v projektu in upravljanje ter vodenje projekta. Organizirani sta bili dve delavnici, in sicer na temo »Blended learning« (kombinirano učenje, ki združuje e-učenje in klasično poučevanje) ter »Case studies« (študija primera). Obe delavnici bosta uporabni pri pripravi gradiva. Poleg tega je bila organizirana delavnica na temo Moodle platforma, v okviru katere je bila predstavljena e-platforma, ki je nastala v predhodnem projektu, saj bodo novi partnerji gradivo za A2/B1 raven, ki je nastalo v predhodnem projektu, prevajali v češki, litvanski, švedski in turški jezik. Dogovorili smo se tudi za naslednje srečanje, ki bo januarja 2017 v Litvi.

 

 

O PROJEKTU

Številka projekta:  2016-1-HR01-KA202-022
Trajanje projekta: 1. septembra 2016 do 31. avgusta 2018

Koordinator projekta: Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik (Hrvaška)

Projektni partnerji: Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik (Hrvaška), Primrose Publishing (UK), Turiba University (Latvija), Ekonomska šola Murska Sobota (Slovenija), IPSSA Nino Bergese (Italija), Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca (Romunija). Vyšší odborná škola,Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav (Češka), VšĮ Vilniaus verslo kolegija (Litva), Provincial Directorate of Education Kutahya MEM (Turčija).

Dostopnost