Strategije

Strategija rasti in razvoja – prizadevanje za nove izobraževalne programe po horizontali in vertikali.

Strategija individualne naročniške ponudbe – prilagajanje izobraževalnih dejavnosti posameznikom in uporabnikom.

Konformistična strategija – prizadevamo si za konkurenčnost na trgu izobraževalnih storitev.

Prizadevamo si za ustvarjanje sinergije z vsemi potenciali zavoda.
 
Strategija vodilnosti s stroškovno učinkovitostjo.

Skrb za študente – soustvarjanje politike zavoda s sodelovanjem v organih zavoda. Pomoč študentom pri zagovavljanju praktičnega izobraževanja, poklicno usmerjanje in svetovanje, zagotavljanje možnosti nadaljnjega izobraževanja in študija vse do pridobitve bolonjskega magisterija s področja komerciale, možnost vključitve v Alumni klub in Karierni center. Individualno obravnavanje študentov.

Dostopnost