Sistem vodenja kakovosti

Sistem vodenja kakovosti na VSŠ

 

      PREDNOST VZPOSTAVLJENEGA SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI:

N

Dosežemo preglednost organizacije.

N

Optimiziramo postopke dela (organizacijsko, kadrovsko) in s tem učinkovitost in uspešnost dela.

N

Izvajanje delovnih nalog z manj stresa, konfliktov in nepotrebnih del.

N

Močnejši kolektivni duh in zdravi (boljši) medsebojni odnosi.

N

Zavaruje se know – how (znanje – kako pri nas delo teče, katere so vrednote…) pri zamenjavi (novega) osebja.

N

Dosledno so opredeljene aktivnosti (dokumentirano in ali dogovorno).

N

Preventivno delovanje – preprečevanje napak.

N

Določi pa tudi omeji se pristojnosti in odgovornosti.

N

Splošno se dvigne raven zavesti o kakovosti in je učinkovita osnova za izboljševanje kakovosti.

N

Omogočena je analiza uspešnosti.

N

Večje je zadovoljstvo vseh udeležencev VSŠ.

Dostopnost