PRIPRAVA NA ZAPOSLITVENI RAZGOVOR

Priprava na zaposlitveni razgovor obsega več aktivnosti.

Najprej je potrebno

Poznati organizacijo

r

kakšno dejavnost izvajajo

r

kakšno je njihovo poslanstvo, vizija in cilji

r

kdo organizacijo upravlja in kdo je lastnik

r

kakšna je notranja klima

r

kakšna je finančna stabilnost organizacije

r

ter druge informacije

Preučiti pot do organizacije in biti na razgovoru 5 minut prej

Poskrbeti za vaš zunanji videz oziroma urejenost

 

Poznati sebe in svoje prednosti za podjetje

r

znanja

r

izkušnje

r

kompetence

r

drugo

Dostopnost