PRIPRAVA NA PISANJE PRIJAVNEGA DOKUMENTA

Pri pisanju prijave na razpisano delovno mesto ali pisanju ponudbe se moramo ustrezno predstaviti
V dokumentu izpostavimo vse tiste prednosti, ki jih lahko ponudimo delodajalcu:
l

znanja, izobrazba, usposabljanja, certifikati, veščine, kompetence ...

l

izkušnje, zaposlitve, študentsko delo, prostovoljno delo ...

l

interesi, kompetence, osebnostne lastnosti, vrednote ...

Konkurenca kandidatov je velika, zato je še bolj pomembna ustreznost prijave glede na zahteve in potrebe organizacije. Prav tako mora biti dokument brez slovničnih in tiskarskih napak.
Dostopnost