Predstavitev

Ekonomska šola Murska Sobota Višja strokovna šola je organizacijska enota javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ekonomska šola Murska Sobota.

Prve študente smo vpisali v študijskem letu 2000/2001. Smo specializirana poslovna šola, ki izvaja dva višješolska programa: ekonomist in informatika. Do danes je diplomiralo in si pridobilo 6. stopnjo izobrazbe več kot 1230 diplomantov.

Želja po nadaljnjem študiju naših diplomantov nas je vzpodbudila, da smo v študijskem letu 2007/2008 kot enota FKPV Celje pričeli izvajati 2. letnik visokošolskega študija komerciale in v študijskem letu 2011/2012 še podiplomski magistrski študij komerciale.

 

 

Ekonomska šola Murska Sobota
Višja strokovna šola

Noršinska ulica 13 9000 Murska Sobota

Referat: (02) 521 34 51
Tajništvo  direktorja: (02) 521 34 24
FAX: 059 072 326
Email: info@vis-ms.si
Matična številka: 5216214
Davčna številka:
SI20192533
TTR: UJP:01100-6030702851
Erasmus koda: SI MU-SOB01
Številka Erasmus univerzitetne listine 237713-LA-1-2014-1-SI-E4AKA1-ECHE
Dostopnost