PLAN DELA 2019/20

A

Predavanje o raziskovalnih nalogah (pristopi, izdelava) – dr. Škafar - november

A

Časopis EKS – december, junij

A

Sestanek koordinacijskega odbora ŠPIC –a – marec

A

Spletna stran ŠPIC –a – celo leto (objavljanje različnih koristnih informacij in razpisov)

A

Razpis za vrtce (risbe), osnovne šole (spisi) in srednje šole - tema po dogovoru – marec

A

Sodelovanje z OOPZ M. Sobota – (predavanja, poslovni načrti, raziskave) – celo leto po dogovoru

A

Sodelovanje s PGZ – (predavanja, poslovni načrti, raziskave) – celo leto po dogovoru

A

Sodelovanje z občinami – (dogovori o medsebojnem sodelovanju) – celo leto

A

Tabor za študente višjih strokovnih šol - maj

A

Sodelovanje z vsemi, ki nas kontaktirajo in obstaja vzajemni skupni interes.

Murska Sobota, september 2022                 Pripravil: dr. Branko Škafar, vodja ŠPIC – a

Dostopnost