ORGANIZACIJA

Organizacija (ŠPIC = neprofitna organizacija)

PRAVNO ORGANIZACIJSKA OBLIKA ŠPIC deluje v okviru POMURSKEGA DRUŠTVA ZA KAKOVOST in EKONOMSKE ŠOLE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE MURSKA SOBOTA (ni samostojna pravna oseba). Transakcijski račun je pri PDK v okviru katerega ŠPIC tudi deluje.Sedež ŠPIC–a je na EŠ VSŠ, Noršinska ul. 13, MURSKA SOBOTA.

Najvišji organ ŠPIC-a je KOORDINACIJSKI ODBOR ŠPIC-a, ki ga sestavljajo:

 

9

vodja ŠPIC-a (dr. Branko Škafar)

9

predsednica PDK (dr. Daniela Zavec Pavlinić),

9

direktor EŠ in ravnatelj VSŠ (dr. Beno Klemenčič),

9

predstavnik sopodpisnikov ustanovitve ŠPIC–a in predstavnik mladih (aktivni člani).

Sopodpisniki ustanovitve ŠPIC-a se zavezujejo sodelovati in pomagati (brez finančnih obveznosti) pri delovanju le tega.
Podpisniki: PDK in EŠ VSŠ. Sopodpisniki:

 

9

predstavnik gospodarstva (PGZ),

9

predstavnik podjetnikov (OOZ M.S.),

9

župan (MO M. Sobota).

PROGRAM DELA SPREJME KOORDINACIJSKI ODBOR ŠPIC-a. Za njegovo izvajanje skrbi vodja ŠPIC-a.

FINANCIRANJE ŠPIC-a:

 

 

9

donacije,

9

prijave na razpise,

9

sponzorji,

9

lastna dejavnost.

Dostopnost