ORGANIZACIJA PO MOJIH MERAH?

Ugotovili ste kdo ste in kakšen poklic oziroma delo želite opravljati. Naslednji korak je proučevanje organizacij, ki glede na dosedanje ugotovitve pridejo v ožji izbor po vaših merah.

S pomočjo spletnih portalov, imenikov in drugih virov, naredimo zbir organizacij, nato začnemo z raziskovanjem in pridobivanjem informacij:

t

kakšno dejavnost izvajajo

t

kakšno je njihovo poslanstvo, vizija in cilji

t

kdo organizacijo upravlja in kdo je lastnik

t

kakšna je notranja klima

t

kakšna je finančna stabilnost organizacije

t

ter druge informacije

Raziskavo izvajamo s pomočjo vseh možnih in razpoložljivih virov.

Organizacije iščejo sveže, mlade kadre, ki so ustrezno izobraženi, fleksibilni in sposobni svoje osebne cilje in želje povezati s cilji organizacije.

Dostopnost