VABILO na

1. mednarodno strokovno konferenco

 EKIF (Ekonomija, Informatika)

Izzivi prihodnosti

 Četrtek, 24. september 2020

 

v prostorih Ekonomske šole Murska Sobota, VSŠ, Noršinska ulica 13, Murska Sobota, Slovenija.

Vabimo vas na prvo mednarodno strokovno konferenco EKIF, ki jo posvečamo osrednji temi – Izzivi prihodnosti za ekonomiste in informatike.

Konferenca bo potekala v okviru dveh glavnih sekcij:

  1. EKONOMIJA IN POSLOVNE VEDE
  2. INFORMATIKA

Konferenca je namenjena:

– učiteljem strokovno-teoretičnih predmetov srednjih ekonomskih šol,
– učiteljem strokovno-teoretičnih predmetov srednjih šol za računalništvo,
– predavateljem strokovno-teoretičnih predmetov višjih strokovnih ekonomskih šol,
– predavateljem strokovno-teoretičnih predmetov višjih strokovnih šol za informatiko,
– predavateljem predmetov poslovnih ved in informatike visokih strokovnih šol in fakultet.

Vabimo, da se nam na konferenci pridružite s pripravljenimi strokovnimi referati s tematiko osrednje teme konference ali s predstavitvijo raziskave, ki ste jo opravili na vašem področju ali pa primerom dobre prakse na področju kjer delujete.

 Vse informacije o prijavi na konferenco, informacije o navodilih za pripravo in oddajo referata so na voljo na spletni strani konference:

https://www.vss-ms.si/kakovost/konferenca/ .

Pomembni datumi za avtorje referatov:

  • prijava in oddaja povzetka referata: 28. februar 2020,
  • odgovor glede primernosti referata: 10. marec 2020
  • oddaja referata: 1. maj 2020,
  • obvestilo recenzentov o ustreznosti referata oz. morebitnih dopolnitvah: prevdidemo do konec maja,
  • dokončna oddaja recenziranega referata: 25. junij 2020.

 

Vsi avtorji referatov dobijo potrdilo o udeležbi in predstavitvi referata na mednarodni strokovni konferenci. Vsak avtor samostojnega strokovnega referenta iz srednje ali višje strokovne šole v skladu s 23. č) (1) členom Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju pridobi štiri točke.

Dodatne informacije na e-naslovu: https://www.vss-ms.si/konferenca/

  Vabljeni na konferenco.

ZA PRIJAVO KLIKNIKE NA NAVODILA AVTORJEM

Dostopnost