Kotizacija

Kotizacija je obvezna za vse avtorje in soavtorje referatov 1. mednarodne strokovne konference EKIF, ki jo organizirata Ekonomska šola Murska Sobota, Višja strokovna šola in ŠPIC s sloganom “Izzivi prihodnosti ”.

Pogoj za objavo referata v zborniku konference je, da se vsaj eden od avtorjev referata prijavi in predstavi referat na konferenci. V kolikor želi avtor sodelovati z več kot dvema referatoma, se mora za to posebej dogovoriti z organizatorjem.

KOTIZACIJA GLEDE NA UDELEŽBO

 (v EUR)

Avtor I*

90,00

Avtor II**

70,00

* Avtor I: Kotizacija vključuje objavo in predstavitev referata, udeležbo na vseh sekcijah, konferenčne materiale, kosilo in napitke s prigrizki, informacije in podporo servisnih služb konference.

** Avtor II (soavtor članka): Kotizacija vključuje isto kot pri točki (*).

Način plačila. Plačilo je potrebno opraviti v 3 dneh po oddaji referata oz. najkasneje 3. 4. 2020

Podatki za nakazilo

Naslov: Ekonomska šola Murska Sobota , Noršinska ulica 13, 9000 Murska Sobota
Davčna številka: 20192533

IBAN: SI56 0110 0603 0703 851

SWIFT/BIC koda: BSLJSI2X

Koda namena: OTHR
Sklic/referenca: SI00 + vaša identifikacijska številka, ki vam je bila dodeljena ob registraciji, online.

Informacije
Štefan Sočič

Telefon: 02 521 34 24         e-mail: info@vis-ms.si

Vsa plačila morajo biti izvedena brez dodatnih stroškov za EŠ MS (free of banking charges). Bančni izpisi kakor tudi osebni čeki ali čeki podjetij so nesprejemljivi.

Politika storniranja in vrnitve vplačanih kotizacij

V kolikor se avtor ne udeleži konference, se kotizacija ne vrača, vendar lahko soavtor predstavi referat.

Dostopnost