Navodila za avtorje

Navodila za avtorje

Pomembni datumi

28. 2. 2020

Prijava referata s povzetkom

10. 3. 2020

Obvestilo o potrditvi povzetka

1. 5. 2020

Oddaja referata

30. 5. 2019

Obvestilo recenzenta

25. 6. 2020

Oddaja končne verzije referata in prijava na konferenco

 

  • Natančen program konference bo objavljen predvidoma konec aprila 2020.
  • Avtorje prosimo, da do 28. februarja 2020 preko spletne aplikacije naložijo povzetek referata in definirajo morebitne soavtorje. Namen povzetka je programskemu odboru predstaviti tematiko predvidenega referata, saj lahko le tako programski odbor presodi tematsko ustreznost referata v okviru izbrane sekcije. Obseg povzetka referata naj ne presega 250 besed.
  • Po prejemu obvestila o potrditvi povzetka referata morajo avtorji skladno s predlogo za oddajo referata v recenzijo pripraviti referat.
  • Obseg referata mora biti od 4 do največ 10 strani. Referat mora biti izdelan po predlogi, ki je objavljena na dnu te spletne strani. Referati so lahko v slovenskem ali angleškem jeziku. Avtorje referatov v slovenskem jeziku vljudno prosimo, da oddajo naslov in povzetek referata v obeh jezikih (slovenskem in angleškem).
  • Vsak referat bo sprejet v recenzijski postopek, po katerem bodo avtorji obveščeni o morebitnih pripombah recenzentov. Sprejeti referati bodo objavljeni v zborniku celotnih referatov v obliki e-publikacije. Povzetki referatov bodo objavljeni v tiskanem zborniku povzetkov konference. REFERAT MORA BITI TEHNIČNO OBLIKOVAN SKLADNO S PREDLOGO.
  • Rok za oddajo končnega referata je 30. april 2020.
  • Zbornik povzetkov referatov bodo avtorji prejeli ob registraciji na dan konference, zbornik celotnih referatov pa v mesecu maju 2020 (v e-obliki).
  • Referati bodo predstavljeni v obliki predavanj. Predstavitev referata je 10 minut.

 

Dostopnost