Key Skills for European Union Hotel Staff

Cilj projekta: Cilj projekta je ustvarjanje in oblikovanje materiala, ki bo nudil hotelskemu osebju, pripravnikom in študentom zelo širok izbor odgovorov na vprašanja in prošenj gostov v 12 jezikih – na hotelski recepciji, v hotelski restavraciji, kavarnah in barih in prav tako v drugih delih hotela. V širšem pogledu bo vse to enako dragoceno za vsakogar, ki dela na področju turizma in s tujimi obiskovalci. Projekt tudi hotelskemu vodstvu ponuja ideje in material v 12 jezikih (angleščina, italijanščina, hrvaščina, latvijščina, slovenščina, romunščina, madžarščina, nemščina, francoščina, ruščina, španščina, grščina), ki jim bo omogočal, da skupini turistov priskrbijo informacije, da opravijo predstavitve, da promovirajo hotel, da pomagajo pri zaposlovanju osebja, da izboljšajo mednarodno sodelovanje in da vodijo hotel in osebje bolj učinkovito. Projekt bo tudi vir dragocenih vpogledov v kulturne razlike med različnimi evropskimi državami in ključnimi državami izven Evrope, od koder prihajajo turisti, s poglobljenim svetovanjem o tem, kaj lahko naredimo in rečemo in česa se naj izogibamo, ko delamo in govorimo, v različnih državah in v različnih kontekstih in ko govorimo s tujci. Prvi del projekta se bo osredotočil na oblikovanje materiala za poučevanje/učenje za učenje strokovnega jezika v gostinski industriji (A2/B1 raven) v 12 jezikih. Drugi del projekta se bo osredotočil na ustvarjanje 6 poglobljenih modulov za učenje angleškega jezika (B2/C1 raven), povezanih z delom v turistični in gostinski industriji.

AKTUALNI DOGODKI

Peti projektni sestanek v Murski Soboti

Od 15. – 17. junija 2016 je na Ekonomski šoli Murska Sobota potekal peti sestanek v okviru projekta Key Skills for European Union Hotel Staff programa Erasmus+.

Prvi dan projektnega sestanka je bil namenjen zaključku projekta. Pripravili smo zaključno konferenco projekta, na kateri smo predstavili rezultate in izdelke, ki so nastali v okviru projekta. Ostala dva dneva sta bila namenjena aktivnostim, ki jih moramo še opraviti do zaključka projekta, ki bo konec avgusta. Glavna koordinatorica projekta iz Hrvaške nas je opomnila glede finančne in druge dokumentacije, ki jo je potrebno do zaključka projekta še urediti. Kolegica iz Latvije nam je predstavila, kako pripraviti analizo pilotiranja in kako napisati poročilo, saj bo pripravila skupno poročilo za vse projektne partnerje, pri čemer vsaka država najprej opravi svojo analizo in napiše poročilo, potem sledi skupno poročilo. Govorili smo tudi o pripravi poročila o multiplikativnih dogodkih, ki smo jih pripravili vsi projektni partnerji z namenom diseminacije projekta. Poleg tega smo pripravili trajnostni načrt projekta, ki bo zagotovil, da projekt po zaključku ne bo pozabljen. Razpravljali smo še o zadnjih popravkih, ki so potrebni na Moodle e-platformi, kot na primer, pravopisne napake, majhna/velika začetnica in podobno.

 

Zaključek EU-projekta Key skills for European Hotel Staff na Ekonomski šoli Murska Sobota

V sredo, 15.6.2016, je potekala zaključna konferenca EU-projekta Key skills for European Hotel Staff na naši šoli. S ponosom smo projektni partnerji predstavljali rezultate in izdelke, ki so nastali v projektu. Projekt je namenjen tako hotelskemu osebju in drugim zaposlenim v gostinstvu in turizmu kot tudi študentom s tega področja. Prav tako pa so izdelki projekta uporabni za kogarkoli, ki potuje po svetu in se želi naučiti uporabnih fraz s področja turizma.

Udeleženci konference so prihajali iz turistične industrije in šolskih ustanov. Prisotni so bili vsi projektni partnerji iz Hrvaške, Italije, Latvije, Romunije in Velike Britanije. Partnerji iz Hrvaške, Italije, Latvije in Romunije so pripeljali predstavnike iz domače turistične industrije.

Predstavili smo projekt na splošno, spletno stran projekta, računalniški program FrontDesk, ki je uporaben predvsem na hotelski recepciji in mobilne aplikacije, ki si jih lahko naloži kdorkoli in jih uporablja kjerkoli. Računalniški program in mobilne aplikacije so na voljo v 12 evropskih jezikih, in sicer v angleščini, nemščini, slovenščini, hrvaščini, madžarščini, romunščini, italijanščini, španščini, grščini, latvijščini, francoščini in ruščini. Predstavili smo tudi Moodle e-platformo za učenje in poučevanje, na kateri so zbrane naloge za ponavljanje in utrjevanje v zgoraj omenjenih jezikih za jezikovno raven A2/B1 po evropski jezikovni lestvici. Poleg tega so na platformi zbrani teksti in naloge za višjo jezikovno raven B2/C1 v angleškem jeziku. Učna platforma je namenjena dijakom in študentom, prav tako pa se lahko uporabi za osvežitveni tečaj za zaposlene v hotelih in kakšnih drugih turističnih obratih. Učna platforma, računalniški program in mobilne aplikacije so vsem zainteresiranim na voljo brezplačno. Poleg vseh izdelkov so bile predstavljene različne analize, ki so nastale v okviru projekta, na primer: analiza po potrebi učenja tujih jezikov v turizmu; analize, ki so nastale po pilotiranju računalniških programov in aplikacij v industriji in pilotiranju e-platforme v šolskih ustanovah ter učna načrta za A2/B1 in B2/C1 jezikovno raven.

Predstavitvi je sledila delavnica, na kateri so udeleženci reševali naloge na Moodle e-platformi na obeh jezikovnih ravneh in v različnih jezikih.

 

 

 

Diseminacija projekta na 18. mednarodni znanstveni konferenci v Portorožu  

Od 10.-11. junija 2016 je v Portorožu potekala 18. mednarodna znanstvena konferenca na temo tehnična ustvarjalnost v šolskem kurikulumu v obliki projektnega dela »od ideje do izdelka« od vrtca do fakultetnega tehniškega študija. Ker se konference udeležujejo domači in tuji strokovnjaki, sem izkoristila priložnost in se konference udeležila, da bi predstavila naš projekt Key skills for EU hotel staff. S powerpoint predstavitvijo sem udeležencem konference predstavila idejo projekta, opravljene raziskave, pilotiranje Frontdesk programov in mobilnih aplikacij za telefon ter Moodle e-platforme za učenje in navsezadnje tudi izdelke, ki so nastali v okviru projekta. Največ navdušenja je požela Moodle e-platforma za učenje, saj se je vsem navzočim zdela zelo uporabna. Tudi mobilna aplikacije za telefon so bile zanimive, predvsem za mlajše udeležence konference. Tudi dejstvo, da bodo vsi izdelki na razpolago brezplačno za kogarkoli, je bilo nadvse navdušeno sprejeto.

 

Multiplikativni dogodek – diseminacija projekta v Termah 3000, 25.5.2016


Na multiplikativnem dogodku, ki je 25.5.2016 potekal v Termah 3000 v Moravskih Toplicah, so bili udeležencem predstavljeni rezultati projekta »Key Skills for European Union Hotel Staff«, ki poteka na EŠ Murska Sobota, Višji strokovni šoli od jeseni 2014 in se bo zaključil konec avgusta. Udeleženci dogodka so bili zaposleni podjetja Sava Turizem d.d., in sicer iz poslovnih enot Terme 3000, Terme Lendava in Zdravilišče Radenci, predstavnik Hotela Diana d.o.o., predstavnika Zavoda za turizem in razvoj Lendava ter predstavnika Zavoda Logarica. Udeleženci so bili seznanjeni s projektom na splošno, z opravljeno analizo potreb po učenju tujih jezikov in z učnima načrtoma za A2/B1 in B2/C1 jezikovno raven. Podrobneje jim je bil predstavljen računalniški program FrontDesk z vsebinami Restaurant, Seaside, Ski resort in Village, ki je uporaben predvsem za delo na recepciji in v turistični industriji nasploh, saj prevaja različne uporabne fraze s področja turizma v 12 evropske jezike. Prav tako so podrobneje bile predstavljene mobilne aplikacije za pametne telefone, in sicer aplikacije Restaurant, Seaside, Ski resort in Village. Aplikacije prav tako ponujajo prevode različnih uporabnih fraz v 12 evropskih jezikih. Predstavljena je bila e-platforma za učenje jezikov na ravni A2/B1 v 12 evropskih jezikih, pri čemer so imeli udeleženci možnost podrobno spoznati vse module v različnih jezikih. Prav tako so podrobno spoznali module za višjo jezikovno raven B2/C1, ki so pripravljeni le v angleškem jeziku. Popoldan je bila izvedena delavnica, na kateri so udeleženci lahko testirali naloge na e-platformi in preverjali svoje jezikovne znanje. Ko se projekt zaključi, bodo rezultati oz. izdelki projekta brezplačno na voljo zaposlenim v turizmu, šolam in drugim izobraževalnim ustanovam, posameznikom, širši regiji oz. komurkoli v Sloveniji in Evropi, ki bo želel uporabljati pripravljeno gradivo, učno platformo ali aplikacije za mobilni telefon za preverjanje, izboljšanje ali učenje tujih jezikov.        

 

 

Pilotiranje e-platforme za učenje na Ekonomski šoli Murska Sobota

Od marca do maja 2016 je potekalo pilotiranje – testiranje gradiva, ki je nastalo v okviru projekta Key skills for EU hotel staff na Ekonomski šoli Murska Sobota. Sodelujoči v pilotiranju so reševali naloge v slovenskem, angleškem, nemškem in madžarskem jeziku.  V pilotiranju so sodelovali dijaki srednje šole programa ekonomski in logistični tehnik ter ekonomska gimnazija, in sicer dijaki drugih, tretjih in četrtih letnikov ter študenti višje strokovne šole obeh programov, ekonomist in informatik. Preden so učitelji in dijaki ter študenti začeli s testiranjem gradiva na Moodle e-platformi za učenje, so bili seznanjeni s tematskimi področji, s tipi nalog in s postopkom ocenjevanja. Prav tako so bili seznanjeni z namenom testiranja. Skupaj smo rešili nekaj nalog, da so spoznali, kako platforma deluje. Nato so naloge reševali sami.

Prvi vtisi so bili pozitivni, saj se je platforma zdela zanimiva in uporabna tako dijakom kot študentom. Večina je preverjala svoje jezikovno znanje in ga tudi izboljšala z nalogami na jezikovni ravni A2/B1 po evropski jezikovni lestvici. Na tej ravni so teme in naloge na razpolago v 12 evropskih jezikih. Večini je bil všeč modul City, kjer rešujejo naloge ob treh različnih zemljevidih, čeprav naloge terjajo kar precej časa. Tudi modul Restaurant kitchen je bil mnogim všeč, saj so se naučili o jedeh različnih držav v različnih jezikih. Precej uporaben se jim je zdel modul Management offices, kjer imajo naloge povezane z iskanjem službe, razgovor za službo pa tudi slovnične naloge. Nekateri dijaki in večina študentov je testirala teme in naloge na jezikovni ravni B2/C1, ki so na razpolago le v angleškem jeziku. Teme (besedila) in naloge so se jim zdele precej zahtevne, vendar so se tudi več naučili.

Tudi izredni študenti so imeli priložnost, da testirajo e-platformo za učenje, predvsem za nemški in angleški jezik. Teme in naloge so se jim zdela zanimiva in precej uporabna, še posebej za ponavljanje in utrjevanje. Prav tako jim je bilo všeč, da bo e-platforma brezplačno dostopna, tako, da se bodo lahko učili tudi doma, ne le v šoli.

Splošno vtisi projekta in e-učnega materiala oz. e-platforme so dobri. Dijaki in študenti so našli pravopisne in slovnične napake ter manjkajoče besede ali ločila, katere bo potrebno urediti oz. popraviti preden se projekt zaključi. Poleg tega so vsi sodelujoči izpolnili vprašalnik, s katerim bomo dobili še dodatne informacije in predloge za izboljšave e-platforme.

 

 

Četrti projektni sestanek v Genovi v Italiji


Od 21. – 22. aprila 2016 je v Genovi v Italiji potekal četrti sestanek v okviru projekta Key Skills for European Union Hotel Staff programa Erasmus+.

Prvi dan projektnega sestanka je bil namenjen pregledu dosedanjega dela v okviru projekta. Glavna koordinatorica projekta nas je ponovno vodila skozi finančno in ostalo dokumentacijo, saj se projekt počasi zaključuje in je potrebno dokumente ter poročila  urediti. Govorili smo tudi o pilotiranju e-platforme za učenje in poučevanje tujih jezikov, ki sicer še poteka, vendar pa je bilo potrebno se dogovoriti, kako opraviti analizo pilotiranja in kako naj bo napisano poročilo. Vsaka država opravi svojo analizo in napiše poročilo, potem pa se pripravi skupno poročilo. Govorili smo tudi o diseminaciji doslej in o možnih aktivnostih do zaključka projekta. Pomembna točka je bila organizacija multiplikativnih dogodkov z namenom razširjanja intelektualnih rezultatov, kajti vsaka država mora organizirati takšen dogodek še pred zaključkom projekta.

Drugi dan je bil namenjen pregledu e-platforme za učenje in poučevanju tujih jezikov, saj so še potrebni popravki, tako vsebinski kot tudi vizualni. Razpravljali smo tudi o napakah v nalogah in mnenjih udeležencev v pilotiranju doslej in se dogovorili, kako poročati o napakah, da bomo le-te lahko popravili na e-platformi. Govorili smo tudi o kakovosti projekta in  s tem povezanimi aktivnostmi. Razpravljali smo tudi o zadnjem projektnem srečanju, ki bo potekalo v Sloveniji, kjer bo organiziran multiplikativni dogodek oz. konferenca, na kateri bodo sodelovali tudi strokovnjaki iz tujine.

 

 

 

Diseminacija projekta na seji sveta zavoda, 29.2.2016


Na seji sveta zavoda Ekonomske šole Murska Sobota, ki je bila 29.2.2016, so bili udeležencem seje predstavljeni dosedanji rezultati projekta »Key Skills for European Union Hotel Staff«, ki poteka na EŠ Murska Sobota, Višji strokovni šoli. Projekt se je začel jeseni 2014 in se bo letos junija zaključil. Predstavniki ministrstva, lokalne skupnosti, strateškega sveta, staršev, delavcev šole, dijakov in študentov so bili na kratko seznanjeni z dosedanjim delom, potem pa jim je bil predstavljen računalniški program FrontDesk, ki je uporaben predvsem v turistični industriji, saj prevaja različne uporabne fraze s področja turizma v 12 evropske jezike. Predstavljene so bile tudi mobilne aplikacije za pametne telefone, in sicer aplikacija Village in Seaside. Poleg teh obstaja še aplikacija Ski resort in Restavracija. Aplikacije ponujajo prevode različnih uporabnih fraz v 12 evropskih jezikih. Predstavljena je bila tudi e-platforma za učenje jezikov na ravni A2/B1 v 12 evropskih jezikih, pri čemer so si pogledali različne naloge iz različnih tematskih vsebin. Na voljo so tudi naloge za višjo jezikovno raven B2/C1, vendar so te naloge pripravljene le v angleškem jeziku. Ko se projekt zaključi, bodo rezultati oz. produkti projekta brezplačno na voljo zaposlenim v turizmu, dijakom in študentom, širši regiji oz. komurkoli v Sloveniji in Evropi, ki bo želel uporabljati pripravljeno gradivo, učno platformo ali aplikacije za mobilni telefon.

 

 

Diseminacija na 8. sejmu izobraževanja in poklicev – Informativa 2016 v Ljubljani

22. in 23. januarja 2016 je v Ljubljani potekala 8. Informativa – sejem izobraževanja in poklicev. Na tem sejmu se predstavljajo srednje šole, višje in visoke šole, fakultete, univerze, institucija za izobraževanje odraslih, dijaški in študentski domovi in druge institucije s svojimi programi. Sejem obiskujejo osnovnošolci, dijaki, učitelji, starši in drugi, ki jih stvari v zvezi z izobraževanjem  zanimajo. V okviru Erasmus+ projekta „Key Skills for European Union Hotel Staff” smo izkoristili priložnost, da projekt predstavimo širšemu občinstvu na nacionalni ravni. Pripravili smo letake s podrobnejšim opisom projekta. Na računalniku smo predstavljali računalniške programe za prevajanje – Front Desk programe in e-platformo za individualno učenje tujega jezika ali za poučevanje v razredu. Vsem zainteresiranim se je projekt zdel zanimiv in uporaben. Dijaki in študenti so bili še posebej navdušeni nad mobilnimi aplikacijami za pametne telefone, čeprav se jim je zdela tudi učna platforma še kar uporabna. Pri naši stojnici se je ustavila tudi ga. Nataša Hafner Vojčić, predstavnica Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki se ji je zdel projekt zanimiv in uporaben. Projekt je tudi opisan v katalogu, ki ga izdaja organizator sejma izobraževanja in poklicev.

 

 

 

Diseminacija na prireditvi Najdi študij.si – Pomurje 2016 na Ekonomski šoli Murska Sobota

20 januarja 2016 je potekala tradicionalna prireditev Najdi študij.si – Pomurje 2016 na Ekonomski šoli Murska Sobota. Na prireditvi se različne fakultete, višje in visoke šole, univerze in študentski domovi predstavljajo bodočim študentom. Letos se je prireditve udeležila tudi univerza iz Celovca. Ker je prireditev potekala na naši šoli, smo izkoristili možnost, da Erasmus+ projekt „Key Skills for European Union Hotel Staff” predstavimo dijakom šole in bodočim študentom iz regije. Pripravili smo kratko predstavitev projekta, pripravili letake in pokazali mobilne aplikacije za pametne telefone. Predstavili smo tudi e-platformo za učenje in poučevanje, ki je uporabna tako za individualno delo kot za delo v razredu.

 

 

Diseminacija projekta in okrogla miza za predstavnike turistične industrije na EŠ Murska Sobota

 

Dne 22.10.2015 je bilo za predstavnike turistične industrije iz regije na Ekonomski šoli Murska Sobota predstavljeno dosedanjo delo v projektu “Key Skills for European Union Hotel Staff”, ki poteka na EŠ Murska Sobota, Višji strokovni šoli. Prav tako je potekala okrogla miza na temo projekta. Prisotni so bili predstavniki zdravilišč iz pomurske regije in hotelov, turističnega informacijskega centra Moravske Toplice, turistične agencije Klas, Zavoda za okolje in turizem Dobrovnik, kavarne Metropol in krajinskega parka Goričko. Okrogle mize so se udeležile tudi študentke višje strokovne šole. Ker so predstavniki iz turizma že sodelovali v pilotiranju računalniških FrontDesk programov in mobilnih aplikacij za pameten telefon,  je bilo tokratno srečanje namenjeno bolj podrobni predstavitvi e-učne platforme in razpravi o dosedanjem delu, rezultatih pilotiranja in izmenjavi izkušenj. Na e-učni platformi je pripravljeno gradivo za jezikovno raven A2/B1 po evropski jezikovni lestvici v 12 evropskih jezikih, ki je namenjeno dijakom, študentom in zaposlenim v turistični industriji. Načeloma pa lahko vsakdo, ki ga zanima, preveri svoje jezikovno znanje, saj bo platforma brezplačno dostopna vsakomur. Trenutno so na voljo naslednje teme: Hotel reception, Restaurant, Hotel Business Centre, Restaurant Kitchen, City in Management Offices. Pri vseh je naloženo gradivo in ustrezne vaje za preverjanje znanja. Naloge so različnega tipa, na primer bralno razumevanje, slušno razumevanje, nekaj je tudi slovničnih nalog. Besedišče je sicer bolj s področja turizma, vendar je tudi za vsakdanje situacije uporabno. Pripravlja se tudi gradivo za jezikovno raven B2/C1 po evropski jezikovni lestvici, ki pa bo na voljo le v angleščini. Po predstavitvi je potekala razprava, v kateri so udeleženci predstavili svoja mnenja in predloge za izboljšavo računalniških programov FrontDesk program ter izkušnje s pilotiranjem le-teh in mobilnih aplikacij. Bili so navdušeni nad e-učno platformo, ki se jim zdi uporabna za kakšen “osvežilni” tečaj za njihove zaposlene in tudi sicer za ponavljanje in utrjevanje jezikovnega znanja.Tretji projektni sestanek v Rigi v Latviji

Od 23. – 25. septembra 2015 je v Rigi v Latviji potekal tretji sestanek v okviru projekta Key Skills for European Union Hotel Staff programa Erasmus+.

Prvi dan sestanka oz. delavnice je bil namenjen pregledu dosedanjega dela v okviru projekta. Opravljena je bila evalvacija potreb po znanju oz. učenju tujih jezikov v turistični industriji v posameznih projektnih državah, evalvacija učnega načrta za pripravo tečaja poučevanja tujega jezika, ki se je privedel v vse projektne jezike ter evalvacija gradiva, ki je bilo prevedeno v 12 jezikov. Pripravila se je moodle online platformo za učenje in poučevanje tujega jezika, na katero se je naložilo prevedeno gradivo kot študijski material in različne naloge za utrjevanje znanja. Na učni platformi so na voljo različne teme s področja turizma, na katerih je naloženo študijsko gradivo in ustrezne naloge oz. vaje, ki so jih pripravili projektni partnerji v 12 jezikih. Opravila se je tudi evalvacija FrontDesk programov in mobilnih aplikacij. Predstavljeno je bilo pilotiranje le-teh in ugotovitve posameznih projektnih partnerjev. Predstavljene so bile slabosti in ideje za izboljšavo tako računalniških programov kot tudi mobilnih aplikacij.

Drugi dan smo razpravljali o naslednjem delovnem paketu, v katerem bomo pripravili gradivo za jezikovno raven B2/C1. Potrebno je pripraviti učni načrt, gradivo v angleškem jeziku in pilotiranje po šolah. Partnerji iz Romunije so predstavili nekaj idej o tipih nalogah, o katerih smo potem razpravljali. Popoldan smo se udeležili konference za učitelje angleškega jezika in predstavnike industrije, ki jo je organizirala gostiteljica projektnega sestanka univerza Turiba iz Rige. Partner iz Latvije je predstavil poročilo o analizi potreb po znanju tujih jezikov v turistični industriji, mi smo predstavili učni načrt in moodle platformo za poučevanje in učenje, pri čemer smo praktično prikazali uporabo le-te, saj je že veliko uporabnega gradiva naloženega, in sicer v 12 projektnih jezikih. Partner iz Velike Britanije je predstavil računalniške programe in aplikacijo za pameten telefon, partner iz Italije pa pilotiranje le-teh.

Zadnji dan sestanka je bil namenjen pripravi naslednjega vmesnega poročila za minulo obdobje, vodenju projekta, dogodkom diseminacije in drugim poročilom za preteklo obdobje. Vse skupaj je pripravil glavni koordinator projekta iz Hrvaške. Poleg tega smo se dogovorili za naslednje srečanje, ki bo aprila 2016 v Genovi v Italiji, in ostale stvari, ki jih bo treba narediti do naslednjega srečanja.      

 

 


Pilotiranje FrontDesk računalniških programov in mobilnih aplikacij v turistični industriji

Po opravljeni predstavitvi projekta in pilotiranju FrontDesk računalniških programov in mobilnih aplikacij za predstavnike turistične industrije iz regije na Ekonomski šoli Murska Sobota, dne 23.6.2015, se je začelo pilotiranje po podjetjih. Pilotiranje je potekalo od 8. julija do 31. Avgusta 2015. Pri tem so sodelovali različni partnerji, ki ponujajo različne vrste nastanitve. Tako so sodelovali Hotel Diana v Murski Soboti, Hotel Štrk v Polani, Bioterme Mala Nedelja v Moravcih v Slovenskih goricah, Hotel Vivat in Sava Turizem d.d. v Moravskih Toplicah. Sava Turizem d.d. ima številne hotele po Sloveniji. Prav tako ima nekaj hotelov v naših regijskih zdraviliščih in je s tem največji ponudnik namestitev v pomurski regij. Še en ponudnik namestitev je študentski dom in hostel v Murski Soboti, ki je prav tako sodeloval v pilotiranju. Drugi partnerji so Turistični informacijski center Moravske Toplice, turistična agencija Klas v Murski Soboti, Zavod za okolje in turizem v Dobrovniku in poslovna enota pri Bukovniškem jezeru ter Javni zavod Krajinski park Goričko. Vsi partnerji so testirali tako FrontDesk računalniške programe kot tudi mobilne aplikacije, ki ponujajo naslednje teme: V restavraciji, Na vasi, Na obali in V smučarskem središču. FrontDesk računalniški programi so bili bolj uporabni na recepcijah. Vse teme so bile uporabne, razen seveda V smučarskem središču, kar pa je razumljivo glede na letni čas in regijo samo. Kljub kratkemu obdobju testiranja, so partnerji v glavnem navdušeni tako nad računalniškimi programi kot tudi aplikacijami. S programi niso imeli nobenih tehničnih težav, vseeno pa so pripravili nekaj predlogov za izboljšavo FrontDesk programov in mobilnih aplikacij.

 

 

Diseminacija projekta za predstavnike turistične industrije na EŠ Murska Sobota

Dne 23.6.2015 je bil predstavnikom turistične industrije iz regije na Ekonomski šoli Murska Sobota predstavljen nov projekt, ki poteka na EŠ Murska Sobota, Višji strokovni šoli. Prisotni so bili predstavniki zdravilišč iz pomurske regije, hotelov in drugih namestitvenih zmogljivostih, turističnih informacijskih centrov, turističnih agencij ter krajinskega parka Goričko. Gre za projekt »Key Skills for European Union Hotel Staff«, ki je v prvi vrsti namenjen zaposlenim v turistični, še posebej v gostinski in hotelski industriji, ter dijakom in študentom, ki se izobražujejo na tem področju, saj se pripravlja gradivo, ki bo na voljo za to področje, in sicer v 12 evropskih jezikih. Predstavnikom industrije je bila na kratko predstavljena analiza potreb po tujih jezikov v regiji, učni načrt in učna platforma. Ker je bil namen predstavitve predvsem pilotiranje FrontDesk programov za področja obale, vasi, smučarskega središča in restavracije ter mobilnih aplikacij za ista področja, smo jih podrobneje predstavili. FrontDesk programi so namenjeni uporabi na računalniku, predvsem na recepciji hotela, mobilne aplikacije pa lahko uporablja kdorkoli, kjerkoli in kadarkoli, na primer, natakar v restavraciji. Pokazali smo, kako delujejo FrontDesk programi in kako jih uporabljati. Prav tako smo pokazali, kako delujejo mobilne aplikacije in kako jih uporabiti. Vsi so bili navdušeni tako nad FrontDesk programi kot tudi nad mobilnimi aplikacijami in so izrazili željo po čimprejšnjem sodelovanju v testiranju računalniških programov in mobilnih aplikacij, saj se jim je oboje zdelo zelo uporabno.

 

  

Diseminacija projekta za učitelje slovenščine in tujih jezikov na EŠ Murska Sobota

 

Dne 29.5.2015 je bil učiteljem slovenščine in tujih jezikov na Ekonomski šoli Murska Sobota predstavljen nov projekt, ki poteka na EŠ Murska Sobota, Višji strokovni šoli. Gre za projekt »Key Skills for European Union Hotel Staff«, ki je v prvi vrsti namenjen zaposlenim v turistični, še posebej v gostinski in hotelski industriji, ter dijakom in študentom, ki se izobražujejo na tem področju, saj se pripravlja gradivo, ki bo na voljo za to področje, in sicer v 12 evropskih jezikih. Projekt pa je namenjen tudi turistom in tistim, ki radi potujejo po tujih deželah, saj je gradivo uporabno tako v razredu kot tudi v osebne namene. Učiteljicam je bila  predstavljena analiza potreb glede uporabe in potrebe tujih jezikov v regiji, učni načrt ter prevodi različnih gradiv in nacionalnih jedi projektnih partnerjev v 12 jezikih. Najbolj zanimiv del predstavitve pa je bila učna platforma, na kateri je naloženo gradivo, ki je namenjeno vsakomur – od dijakov, študentov in učiteljev do širše javnosti. Učiteljicam so bile predstavljene primeri nalog v angleškem, nemškem in slovenskem jeziku, pri čemer so učiteljice slovenščine povedale, da bodo naloge v slovenščini zanimive tudi za slovenske dijake, še posebej za tiste, ki imajo težave z materinščino. Zanimivi so bile tudi interaktivni zemljevidi, saj pokrivajo različne pokrajine, kot so obala, vas in smučarsko središče. Poleg tega so bile predstavljene tudi aplikacije za pameten telefon, ki bodo dostopne vsakomur. Nad aplikacijami, ki ponujajo prevode fraz, uporabne v hotelu, v restavraciji ali drugih turističnih zmogljivostih v 12 evropskih jezikih, so bili vsi navdušeni in po praktičnem prikazu uporabe na pametnem telefonu, je večina želela imeti aplikacije na svojih telefonih.

 

  

 


Diseminacija projekta na konferenci učiteljev SŠ EŠ Murska Sobota

Diseminacija projekta na konferenci učiteljev SŠ EŠ Murska Na pedagoški konferenci učiteljev SŠ Ekonomske šole Murska Sobota dne 12.5.2015 je bil predstavljen nov projekt, ki poteka na EŠ Murska Sobota, Višji strokovni šoli. Gre za projekt »Key Skills for European Union Hotel Staff«, ki je v prvi vrsti namenjen zaposlenim v turistični, še posebej v gostinski in hotelski industriji, ter dijakom in študentom, ki se izobražujejo na tem področju, saj se pripravlja gradivo, ki bo na voljo za to področje, in sicer v 12 evropskih jezikih. Projekt pa je namenjen tudi turistom in tistim, ki radi potujejo po tujih deželah, saj je gradivo uporabno tako v razredu kot tudi v osebne namene. Doslej smo opravili analizo potreb glede uporabe in potrebe tujih jezikov v regiji, pripravili smo učni načrt ter prevedli različna gradiva in nacionalne jedi projektnih partnerjev v 12 jezikih.  Vzpostavila se je tudi učna platforma, ki pa še ni dostopna uporabnikom, saj je potrebno še naložiti gradivo, ki pa namenjeno vsakomur – od dijakov, študentov in učiteljev do širše javnosti. Drugi produkt tega projekta je aplikacija za pameten telefon, ki bo tudi dostopna vsakomur. Aplikacija ponuja prevode fraz, uporabne v hotelu, v restavraciji ali drugih turističnih zmogljivostih, in sicer v 12 evropskih jezikih. Tako rezultati oz. produkti projekta ne bodo na voljo le zaposlenim v turizmu, dijakom in študentom s tega področja, ampak širši regiji oz. komurkoli v Sloveniji, ki bo želel uporabljati pripravljeno gradivo, učno platformo ali aplikacijo za mobilni telefon.    

 

des3 1 des3 2 des3 3

 

Drugi projektni sestanek v Miercurea Ciuc v Romuniji

 

Od 22. – 24. aprila 2015 je v Miercurea Ciuc v Romuniji potekal drugi sestanek v okviru projekta Key Skills for European Union Hotel Staff programa Erasmus+.

Prvi dan sestanka oz. delavnice je bil namenjen pregledu dosedanjega dela v okviru projekta. Doslej je bila opravljena analiza potreb po znanju oz. učenju tujih jezikov v turistični industriji v posameznih projektnih državah. Vsaka projektna država je pripravila poročilo o analizi, projektni partner iz Latvije pa je pripravil skupno poročilo. Naša šola je kot partner v projektu pripravila učni načrt za pripravo tečaja poučevanja tujega jezika, ki se je privedel v vse projektne jezike. Poleg tega smo pripravili moodle online platformo za učenje in poučevanje tujega jezika. Projektni partner iz Velike Britanije je pripravil računalniške programe za učenje in poučevanje tujih jezikov ter aplikacijo za pameten telefon, ki bo dostopna vsakomur, ki se želi učiti tujega jezika ali ki rabi kakšen prevod v tuji jezik. Poleg tega smo vsi projektni partnerji prevajali gradivo za poučevanje in učenje tujega v vse projektne jezike (12 jezikov). Le-to bo na voljo na platformi in tudi na aplikaciji za pameten telefon. Vsi projektni partnerji smo izbrali 50 narodnih jedi in le-te prevedle v projektne jezike. Te bodo na voljo na platformi. Partner iz Italije je pripravil predstavitev metodologije poučevanja tujih jezikov v turističnih in gostinskih šolah v Italiji in Franciji. Popoldan je sledil vodeni ogled mesta in romarske cerkve. Potem smo se vrnili in nadaljevali z delom do večerje, pri čemer smo določali naloge za naslednjo časovno obdobje.

Drugi dan smo dopoldan še razpravljali o in določali tipe nalog za online platformo za naslednje teme v okviru tečaja oz. projekta. Popoldan smo se udeležili konference za učitelje angleškega jezika, ki jo je organizirala gostiteljica projektnega sestanka Univerza Sapientia iz Miercurea Ciuca. Partner iz Latvije je predstavil poročilo o analizi potreb po znanju tujih jezikov v turistični industriji, mi smo predstavili učni načrt in moodle platformo za poučevanje in učenje, partner iz Velike Britanije pa je predstavil računalniške programe in aplikacijo za pameten telefon.

Zadnji dan sestanka je bil namenjen pregledu vmesnega poročila za preteklo obdobje, dogodkom diseminacije in vodenju projekta ter drugim poročilom za preteklo obdobje. Vse skupaj je pripravil glavni koordinator projekta iz Hrvaške. Poleg tega smo se dogovorili za naslednje srečanje, ki bo septembra v Rigi v Latviji, in ostale stvari, ki jih bo treba narediti do naslednjega srečanja.

rom1 rom2

 

 

Diseminacija projekta na srečanju ravnateljev višjih strokovnih šol na EŠ Murska Sobota, višji strokovni šoli

 

25. marca 2015 je bilo na Ekonomski šoli Murska Sobota, višji strokovni šoli, srečanje ravnateljev višjih strokovnih šol. Na srečanju je potekala predstavitev novega projekta »Key Skills for European Union Hotel Staff«, ki je sicer predstavljen na spletni strani višje strokovne šole in na spletni strani projekta. Ravnatelji so bili seznanjeni z vsebino projekta in z dosedanjim delom. Projekt je namenjen zaposlenim v turistični industriji ter dijakom in študentom, ki se izobražujejo na tem področju, saj se pripravlja gradivo, ki bo na voljo za to področje, in sicer v 12 evropskih jezikih. Poleg opravljene analize potreb v turistični industriji, se je pripravil tudi učni načrta za poučevanje in/ali učenje tujega jezika za potrebe turistične industrije. Vzpostavila se je tudi učna platforma, na kateri bo gradivo na voljo različnim uporabnikom – od dijakov, študentov in učiteljev do širše javnosti. Ravnateljem je bila predstavljena tudi aplikacija za pameten telefon, ki bo med drugim ponujala tudi prevode tradicionalnih jedi, in sicer iz 12 evropskih držav. Poleg tega bodo še na voljo prevodi različnih fraz, ki so uporabne v hotelu, v restavraciji ali drugih turističnih zmogljivostih. Tako rezultati oz. produkti projekta ne bodo na voljo le zaposlenim v turizmu ali dijakom in študentom, ampak širši regiji oz. komurkoli v Sloveniji, ki bo želel uporabljati pripravljeno gradivo, učno platformo ali aplikacijo za mobilni telefon. Ni potrebno posebej poudariti, da je aplikacija pritegnila največ zanimanja in navdušenja.       


ravnateljides

 

 

Diseminacija projekta na srečanju alumni kluba FKPV na EŠ Murska Sobota

 

13. marca2015 je bilo na Ekonomski šoli Murska Sobota srečanje članov alumni kluba FKPV. Predsednik alumni kluba, g. Igor Magdič, je pripravil zanimivo predavanje o slovenski strategiji turizma v prihodnje, ki je bilo kot nalašč za uvod v predstavitev novega projekta, ki poteka na EŠ Murska Sobota, Višji strokovni šoli. Gre za projekt »Key Skills for European Union Hotel Staff«, ki je sicer predstavljen na spletni strani višje strokovne šole. Člani alumni kluba, med njimi sicer še en predstavnik, ki je zaposlen v turistični industriji, so bili seznanjeni z vsebino projekta in z dosedanjim delom. Projekt je v prvi vrsti namenjen zaposlenim v turistični, še posebej v gostinski in hotelski industriji, ter dijakom in študentom, ki se izobražujejo na tem področju, saj se pripravlja gradivo, ki bo na voljo za to področje, in sicer v 12 evropskih jezikih. Poleg opravljene analize potreb v turistični industriji, se je pripravil tudi učni načrta za poučevanje in/ali učenje tujega jezika za potrebe turistične industrije. Vzpostavila se je tudi učna platforma, na kateri bo gradivo na voljo različnim uporabnikom – od dijakov, študentov in učiteljev do širše javnosti. Drugi produkt tega projekta bo aplikacija za pameten telefon, ki bo med drugim ponujala tudi prevode tradicionalnih jedi, in sicer iz 12 evropskih držav. Poleg tega bodo še na voljo prevodi različnih fraz, ki so uporabne v hotelu, v restavraciji ali drugih turističnih zmogljivostih. Tako rezultati oz. produkti projekta ne bodo na voljo le zaposlenim v turizmu ali dijakom in študentom, ampak širši regiji oz. komurkoli v Sloveniji, ki bo želel uporabljati pripravljeno gradivo, učno platformo ali aplikacijo za mobilni telefon.

 

des 1 des 2 des 3

 

 

Diseminacija projekta na seji sveta zavoda

 

Na seji sveta zavoda Ekonomske šole Murska Sobota, ki je bila 26.2.2015, je bil udeležencem seje predstavljen nov projekt, ki poteka na EŠ Murska Sobota, Višji strokovni šoli. Gre za projekt »Key Skills for European Union Hotel Staff«, ki je sicer predstavljen na spletni strani višje strokovne šole. Predstavniki ministrstva, lokalne skupnosti, strateškega sveta, staršev, delavcev šole, dijakov in študentov so bili seznanjeni z vsebino projekta in z dosedanjim delom. Projekt je v prvi vrsti namenjen zaposlenim v turistični, še posebej v gostinski in hotelski industriji, ter dijakom in študentom, ki se izobražujejo na tem področju, saj se pripravlja gradivo, ki bo na voljo za to področje, in sicer v 12 evropskih jezikih. Pripravlja se učna platforma, na kateri bo gradivo na voljo različnim uporabnikom – od dijakov, študentov in učiteljev do širše javnosti. Drugi produkt tega projekta bo aplikacija za pameten telefon, ki bo dostopna vsakomur. Aplikacija bo med drugim ponujala tudi prevode tradicionalnih jedi, in sicer iz 12 evropskih držav. Poleg tega bodo še na voljo prevodi različnih fraz, ki so uporabne v hotelu, v restavraciji ali drugih turističnih zmogljivostih. Tako rezultati oz. produkti projekta ne bodo na voljo le zaposlenim v turizmu ali dijakom in študentom, ampak širši regiji oz. komurkoli v Sloveniji, ki bo želel uporabljati pripravljeno gradivo, učno platformo ali aplikacijo za mobilni telefon.

ZAVOD 1  ZAVOD 2  ZAVOD 3

 

Prvi projektni sestanek v Dubrovniku

 

Z novim študijskim letom sodelujemo v projektu Key Skills for European Union Hotel Staff v okviru programa Erasmus+. Projekt spada med mednarodna strateška partnerstva (KA2). K sodelovanju v projektu nas je povabila Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik, Hrvaška. V projektu sodelujejo še partnerji iz Italije, Latvije, Romunije in Velike Britanije. Projekt traja 2 leti. Osnovni namen projekta je priprava gradiva za hotelsko osebje in zaposlene v turizmu, ki jim bo olajšalo komuniciranje z gosti v 12 tujih jezikih. Pri tem bo možna uporaba gradiva preko spleta in mobilne aplikacije.

3. in 4. novembra 2014 je v Dubrovniku potekal prvi sestanek v okviru projekta Key Skills for European Union Hotel Staff programa Erasmus+. Na sestanku je bil podrobneje predstavljen načrt dela oz. potek projekta, posamezne naloge partnerjev v projektu in upravljanje ter vodenje projekta. Poleg tega so posamezni koordinatorji projektnih partnerjev pripravili in predstavili analizo potreb za ciljno skupino projekta – hotelsko osebje in zaposlene v turizmu – v vseh sodelujočih državah. Le-ta je vsebovala analizo kompetenc, potrebnih za turistični in gostinski sektor, analizo kurikuluma institucij, ki so v projektu ter analizo ravni poznavanja tujega jezika in rabo le-teh. Analize so zajele poročilo o domačih in tujih turistov v državah partnerjev, prenočitveni sektor v državi glede na tip in število različnih prenočitvenih struktur, storitveni sektor ter število izobraževalnih ustanov, ki izobražujejo dijake in študente za področje turizma in gostinstva.

V okviru delavnice pa je bil organiziran tudi ogled Dubrovnika in mestnega jedra, ki sta ga pripravila dva dijaka Turističke i ugostitelsjke škole Dubrovnik. Dogovorili smo se tudi za naslednje srečanje, ki bo aprila 2015 v Romuniji. Na konferenci za turizem, ki jih bodo organizirali partnerji iz Romunije, bomo imeli priložnost predstaviti in promovirati naš projekt, ki bo do takrat že dosegel večino skupnih ciljev v okviru projekta. To je med drugim razvoj spletnih in mobilnih aplikacij, ki bodo zaposlenim v hotelih in turizmu nasploh olajšali komuniciranje v 12 tujih jezikih.

 

d1                               d2

 

eu4

O PROJEKTU

Številka projekta: 2014-1-HR01-KA2014-007224
Trajanje projekta: 1 september 2014 – 31 avgust 2016

Koordinator projekta: Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik (Hrvaška)

Projektni partnerji: Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik (Hrvaška), Primrose Publishing (UK), Turiba University (Latvija), Ekonomska šola Murska Sobota (Slovenija), IPSSA Nino Bergese (Italija), Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca (Romunija).

Dostopnost