KDO SEM?

Poglobiti se vase in ugotoviti kdo sem, kaj me zanima (interes, želja), kaj znam in obvladam (veščine) in kaj je zame pomembno (vrednote), so neprecenljive informacije o nas samih. Te informacije nam povedo kakšne so naše osebnostne značilnosti, kakšen je naš individuum.

VEŠČINE

Posameznik, ki ima določeno veščino, pozna postopek in uporablja svoje znanje skladno s postopkom.

–    Primer A: Prodajni predstavnik ve, da je potrebno uporabiti glavnino znanja o prednostih produkta v osrednji fazi prodajnega procesa potem, ko je prepoznal potrebe kupca.
–    Primer B: Poslovodja trgovskega centra ima zahtevno nalogo – voditi ljudi; za opravljanje te naloge mora imeti več veščin: voditi, motivirati, razporediti, nadzirati …

Posameznik se z obvladovanjem veščine izogne naključnim napakam in poskusom in ve, kako priti do cilja.

Veščine se lahko prenesejo z ene osebe na drugo osebo. Veščine torej lahko pri konkretnem zaposlenem dogradimo preko procesa usposabljanja ali z individualnim coachingom. (http://www.moj-mentor.si/vescine-znanja-talenti.html)

INTERESI

Interes je največji motivator za delo. Če opravljamo delo z veseljem, se lažje prilagajamo novim zahtevam in se prav tako tudi hitreje učimo. Zavedati se moramo, da se v življenju naši interesi spreminjajo.

Interese lahko odkrijemo s pomočjo naših hobijev, s katerimi se ukvarjamo v prostem času. Seveda smo včasih pri hobijih tudi omejeni (denar, čas in drugo), zato moramo vključiti tudi tiste »sanjske« hobije, s katerimi se bi ukvarjali, če ne bi bilo omejitev. Interese lahko ugotovimo tudi z interesnimi vprašalniki in testi.

VREDNOTE

Vrednote so neke vrste cilji oziroma ideali, ki jih visoko cenimo in si k njim prizadevamo. So jasne predstave o tem, kaj je za posameznika vredno in zaželeno. Vrednote delujejo s svojo privlačnostjo podobno kot magnet. V človekovem življenju delujejo kot kompas, po katerem se ravnamo v vsakdanjih situacijah in po njih uravnavamo in usmerjamo svoje obnašanje. Vodijo naše vedenje, vplivajo na stališča in na naše odločitve in kako živete življenje. (http://apl.ess.gov.si/eSvetovanje/Samoocena/Lastnosti/VrednoteInMotivi.aspx)

–    Primer A: Prodajni predstavnik ve, da pri predstavitvi o prednostih produkta v fazi prodajnega procesa navaja samo resnične svari.
–    Primer B: Računovodja v računovodskem servisu bo imel prednost, če bo njegova vrednota poštenje.

Dostopnost