KARIERNI CENTER

V kariernem centru pomagamo študentom, jih podpiramo pri navezovanju stikov (mreženju) in jim zagotavljamo primerno študijsko okolje.

Študentom bomo v kariernem centru nudili različne aktivnosti za oblikovanje osebnega in strokovnega razvoja ter s tem povečali zaposljivost naših diplomantov in pospeševali pretok znanja med našim zavodom in gospodarstvom:

svetovanje študentom pri načrtovanju in razvoju kariere

svetovanje študentom s posebnimi potrebami

pomoč diplomantom pri iskanju zaposlitve

tutorstvo študentom

izobraževalne delavnice, predavanja in treninge

spodbujanje podjetij za objavljanje seznama možnih tem seminarskih, projektnih in diplomskih nalog

posredovanje informacij o praktičnem izobraževanju v tujini

načrtovanje nadaljnje poklicne poti študentov

posredovanje pri iskanju ustreznih kandidatov ob povpraševanju delodajalcev

koordinacija nad strokovnimi ekskurzijami študentov

svetovanje študentom pri izboru izbirnih premetov programov

Za študenta je pomembno, da se zaveda lastnih prednosti, veščin in interesov.

Študenti ob načrtovanju kariere spoznavajo sebe in svoje želje. Bistvo načrtovanja kariere vsakega študenta pa je, da ugotovi kdo je in kaj želi postati.

AKTUALNO

Poklici, za katere bodo delodajalci najpogosteje iskali delavce

Dostopnost