KAKO POISKATI ZAPOSLITEV

MREŽENJE
Trenutno najbolj učinkovit način iskanja zaposlitve se imenuje mreženje, v angleškem jeziku networking. Prijatelji, znanci, sorodniki so idealne osebe, ki ti lahko pri iskanju zaposlitve pomagajo, zato je tvoja naloga, da o tvojih željah po zaposlitvi, seznaniš čim več ljudi. Ti ljudje poznajo druge ljudi in ti spet tretje in tako potuje tvoje sporočilo od ust do ust. S tem načinom komuniciranja pa lahko sam prideš do informacij o novih možnostih za zaposlitev, na ta način te lahko ljudje tudi priporočajo za neko delovno mesto in na ta način imaš seveda večje možnosti za uresničitev želje po zaposlitvi.
OSEBNI PRISTOP DO ORGANIZACIJE
Učinkovit način iskanja zaposlitve je vsekakor tudi direktni pristop do delodajalca. Organizacije so vedno odprte za sveže kadrovske moči, zato je posebno pomembno, da se znamo prodati kot delovna sila. V takem primeru moramo znati poiskati v sebi vse prednosti, ki jih lahko mi ponudimo organizaciji in bi bila za organizacijo tudi koristna; znanja, delovne izkušnje, lastnosti, vrednote, interesi, hobiji.
PRIJAVA NA ZAVODU ZA ZAPOSLOVANJE

Zavod za zaposlovanje je namenjen brezposelnim osebam, katerim nudi pomoč pri iskanju zaposlitve, svetuje, informira in posreduje. Zavod izvaja aktivno politiko zaposlovanja, v programe aktivnega zaposlovanja pa vključuje iskalce zaposlitev in delodajalce. Objavlja prosta delovna mesta in bazo iskalcev zaposlitve.  Več informacij najdete na https://www.ess.gov.si/

SPREMLJANJE OBJAV, OGLASOV IN RAZPISOV
Podjetja objavljajo prosta delovna mesta v

•    dnevnem časopisju,
•    na spletnih straneh zavoda za zaposlovanje,
•    na lastnih spletnih straneh,
•    znotraj lastne organizacije (interni časopisi, info table, intraneti)

KADROVSKE AGENCIJE
Njihova dejavnost je komercialne narave, to pomeni, da posredujejo med organizacijami, ki iščejo kadre in osebami, ki iščejo zaposlitev, pri tem pa zaračunavajo provizijo

•    Organizacije običajno najamejo kadrovske agencije za iskanje visoko usposobljenih kadrov oziroma za iskanje kadrov na višje pozicionirana delovna mesa.
•    Večina kadrovskih agencij ima tudi baze iskalcev zaposlitev, kar omogoča, da se tudi iskalci zaposlitve vpišejo v te baze.

ZAPOSLITVENI SEJMI
Na trgu dela se pojavlja čedalje več zaposlitvenih sejmov, kjer se srečujejo iskalci zaposlitev in delodajalci, organizacije, ki se ozirajo za novimi svežimi kadri.
Dostopnost