Erasmus+

Erasmus+ je nov program evropskega sodelovanja na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa, ki nadaljuje aktivnosti iz bivšega programa Vseživljenjsko učenje (Lifelong learning programme). Aktivnosti programa bodo potekale od 1.1.2014 do 31.12.2020.

Program Erasmus+ omogoča študentom študijske izmenjave in praktično usposabljanje, omogoča pa tudi mobilnost profesorjev in osebja.

Program Erasmus+ podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.). Kakšne aktivnosti so možne v katerem od ključnih ukrepov je razvidno iz sheme programa Erasmus+.

Več informacij v angleškem jeziku najdete na linku: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm