Erasmus+

Erasmus+ je program evropskega sodelovanja na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa, ki nadaljuje aktivnosti iz bivšega programa Vseživljenjsko učenje (Lifelong learning programme).

Program Erasmus+ omogoča študentom študijske izmenjave in praktično usposabljanje, omogoča pa tudi mobilnost profesorjev in osebja.

Program Erasmus+ podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.). Kakšne aktivnosti so možne v katerem od ključnih ukrepov je razvidno iz sheme programa Erasmus+.

Več informacij v angleškem jeziku najdete na linku: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Dostopnost