OBISK PODJETJA InIn d.o.o.

OBISK PODJETJA InIn d.o.o.

Pri predmetu Poslovno komuniciranje in vodenje smo se v petek, 29. 11. 2013, pri vajah, z rednimi študenti 1. letnika programa Informatika odpravili na teren Namen izobraževanja na terenu je bilo proučiti kako v praksi poteka poslovno komuniciranje, vodenje in...

OBISK PODJETJA CEROP PUCONCI

Dne 17. oktobra smo se študentje, ki obiskujemo predmet Ergonomija in varstvo pri delu, odpravili na strokovno ekskurzijo v Puconce, kjer smo obiskali Center za ravnanje z  odpadki. Sprejel nas je tehnični vodja podjetja g. Robert Sočič. Najprej smo si pogledali...
DOŽIVLJAJSKI PARK VULKANIJA

DOŽIVLJAJSKI PARK VULKANIJA

Redni študenje programa Ekonomist so se v petek, 18.10.2013 odpravili na izobraževanje na teren. Obiskali so Doživljajski park Vulkanija na Gradu na… Študenti modula Organizator poslovanja v turizmu smo v petek, 18.10.2013, izvedli izobraževanje na terenu...
IZOBRAŽEVANJE NA TERENU

IZOBRAŽEVANJE NA TERENU

Redni študenti 2. letnika, program Ekonomist, modul Organizator poslovanja v turizmu so v petek, 01.03.2013 izvedli proces izobraževanja na terenu.  Spoznali in doživeli so poslovanje pomurske turistične zveze, ki izvaja naloge in obveznosti tudi regijske turistične...