OGLED ENERGETSKEGA KROGA V CMUREKU

OGLED ENERGETSKEGA KROGA V CMUREKU

V prvem tednu februarja so se redni študenti programa Ekonomist pri predmetu Ekologija odpravili na strokovni  ogled bližnjega Cmureka. Strokovni ogled je omogočil tudi medpredmetno povezavo s predmetom Angleščina, saj je dvourno vodenje potekalo v angleškem jeziku in...

MYSTERY SHOPPING V BTC

MYSTERY SHOPPING V BTC

Študenti 2. letnika programa Ekonomist so samostojno izvajali in proučevali prodajno-nakupne odnose in izvajali tako imenovan »mystery shopping«. BTC City Murska Sobota je nakupovalno središče, ki skrbi za zadovoljstvo in dobro počutje različnih ciljnih skupin kupcev...

ALPE-ADRIA: TURIZEM IN PROSTI ČAS 2014

ALPE-ADRIA: TURIZEM IN PROSTI ČAS 2014

V petek, 31.01.2014 so študenti modula Turizem izvedli izobraževanje na terenu in pri tem spoznali delovanje  Sektorja za turizem v okviru Javne agencije Republike Slovenija za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma SPIRIT. Študentje...

DOŽIVETJE TURISTIČNEGA KRAJA – IDRIJA

DOŽIVETJE TURISTIČNEGA KRAJA – IDRIJA

Študentke ki obiskujemo predmet Oblikovanje turističnih proizvodov, smo se pri tem predmetu naučile kako oblikovati turistični proizvod.Študentke, ki obiskujemo predmet Oblikovanje turističnih proizvodov, smo se pri tem predmetu naučile že veliko o tem kako oblikovati...

OBISK PODJETJA InIn d.o.o.

OBISK PODJETJA InIn d.o.o.

Pri predmetu Poslovno komuniciranje in vodenje smo se v petek, 29. 11. 2013, pri vajah, z rednimi študenti 1. letnika programa Informatika odpravili na teren Namen izobraževanja na terenu je bilo proučiti kako v praksi poteka poslovno komuniciranje, vodenje in...

OBISK PODJETJA RELAX TURIZEM d.d

OBISK PODJETJA RELAX TURIZEM d.d

Študenti modula TURIZEM so v petek, 22.11.2013 poslušali priznanega strokovnjaka s področja turizma - gospoda Jožeta Režonjo. Mislite na počitnice? Študenti modula TURIZEM so v petek, 22.11.2013 poslušali priznanega strokovnjaka s področja turizma - gospoda Jožeta...

PREDSTAVITEV TURISTIČNE DESTINACIJE CIPER

PREDSTAVITEV TURISTIČNE DESTINACIJE CIPER

Študenti modula Organizator poslovanja v turizmu so v petek, 25.10.2013 poslušali, gledali in okušali predstavitev TURISTIČNE DESTINACIJE CIPER, Študenti modula Organizator poslovanja v turizmu so v petek, 25.10.2013 poslušali, gledali in okušali predstavitev...

OBISK PODJETJA CEROP PUCONCI

Dne 17. oktobra smo se študentje, ki obiskujemo predmet Ergonomija in varstvo pri delu, odpravili na strokovno ekskurzijo v Puconce, kjer smo obiskali Center za ravnanje z  odpadki. Sprejel nas je tehnični vodja podjetja g. Robert Sočič. Najprej smo si pogledali...

DOŽIVLJAJSKI PARK VULKANIJA

DOŽIVLJAJSKI PARK VULKANIJA

Redni študenje programa Ekonomist so se v petek, 18.10.2013 odpravili na izobraževanje na teren. Obiskali so Doživljajski park Vulkanija na Gradu na... Študenti modula Organizator poslovanja v turizmu smo v petek, 18.10.2013, izvedli izobraževanje na terenu na Gradu...

KAKOVOST ZRAKA IN ZDRAVJE LJUDI

KAKOVOST ZRAKA IN ZDRAVJE LJUDI

Sodelovali smo na predstavitvi »KAKOVOST ZRAKA IN ZDRAVJE LJUDI – SKUPEN INTERES NAS VSEH«, ki ga je organizirala  Agencija RS za okolje. 19. junija 2013 je Agencija RS za okolje organizirala predstavitev (posvet) z naslovom »Kakovost zraka in zdravje ljudi – skupen...

ŠTUDENTI NA OPRAVLJANJU PRAKSE V TUJINI

ŠTUDENTI NA OPRAVLJANJU PRAKSE V TUJINI

Trenutno so trije študenti višje strokovne šole na opravljanju delovne prakse v okviru Erasmus programa v tujini. En študent je v Nemčiji, dva študenta pa sta na Cipru. V tem študijskem letu sta že dva študenta opravila delovno prakso v tujini, in sicer v Nemčiji in...

EKSKURZIJA NA SPODNJEPOSAVSKO

EKSKURZIJA NA SPODNJEPOSAVSKO

Ekskurzijo so samostojno izvedli študenti 2. letnika, program Ekonomist, modul Organizator poslovanja v turizmu. Strokovna ekskurzija   Ekskurzijo so samostojno izvedli študenti 2. letnika, program Ekonomist, modul Organizator poslovanja v turizmu. Strokovna...

PREDAVANJE NA TEMO AZBESTA V OKOLJU 2013

PREDAVANJE NA TEMO AZBESTA V OKOLJU 2013

12. marca je za študente 2. letnika, smeri Ekonomist, bilo pri predmetu Ekologija organizirano strokovno predavanje na temo azbesta, nitratov in pesticidov v okolju. Predavanje je izvedla gospa Majda Pohar, dr. med., z Zavoda za zdravstveno varstvo Murska Sobota....

IZOBRAŽEVANJE NA TERENU

IZOBRAŽEVANJE NA TERENU

Redni študenti 2. letnika, program Ekonomist, modul Organizator poslovanja v turizmu so v petek, 01.03.2013 izvedli proces izobraževanja na terenu.  Spoznali in doživeli so poslovanje pomurske turistične zveze, ki izvaja naloge in obveznosti tudi regijske turistične...

OGLED BIOPLINARNE JEZERA 2013

OGLED BIOPLINARNE JEZERA 2013

5. marca 2013 so študenti 2. letnika, smeri Ekonomist, imeli v okviru predmeta Ekologija strokovni ogled Bioplinarne Jezera pri Rakičanu,ki je ena izmed treh bioplinarn v lasti skupine Panvita (drugi dve sta bioplinarni Nemščak in Motvarjevci). Bioplin uvrščamo med...

IZOBRAŽEVANJE NA TERENU PRI PREDMETU PKV

IZOBRAŽEVANJE NA TERENU PRI PREDMETU PKV

Študenti 1.letnika programa informatika so se dne 23.11.2012 odpravili na izobraževanje v podjetje InIn, d.o.o. POROČILO O IZOBRAŽEVANJE NA TERENU PRI PREDMETU POSLOVNO KOMUNICIRANJE IN VODENJE PROGRAMA INFORMATIKA Pri predmetu Poslovno komuniciranje in vodenje smo se...