OBISK PODJETJA InIn, d.o.o

OBISK PODJETJA InIn, d.o.o

Pri predmetu Poslovno komuniciranje in vodenje smo se v sredo, 22. 11. 2017, pri vajah, z rednimi študenti 1. letnika programa Informatika odpravili na teren. read more…

OBISK PODJETJA CEROP PUCONCI

Dne 17. oktobra smo se študentje, ki obiskujemo predmet Ergonomija in varstvo pri delu, odpravili na strokovno ekskurzijo v Puconce, kjer smo obiskali Center za ravnanje z  odpadki. Sprejel nas je tehnični vodja podjetja g. Robert Sočič. read more…