Prijava teme projektne naloge: do 26.8.2024 (prijavo teme na obrazcu dispozicija pošljete scan po elektronski pošti predavatelju PRI)
Oddaja projektne naloge: 4.9.2024
Prijava na izpit: do 4.9.2024
Izpit: za PRI: 11.9.2024 po razporedu, ki vam ga sporočimo

Študenti, ki želijo pristopiti k izpitu PRI 1 ali PRI 2 v mesecu SEPTEMBRU 2024, do razpisanega roka prijavijo temo projektne naloge.

Študenti na izpitu predstavijo (Power point) in zagovarjajo projektno nalogo, ki jo oddajo v referat v predpisanih rokih. K oddani projektni nalogi priložijo ocenjevalni list mentorja iz organizacije, kar je tudi pogoj za pristop k izpitu.

Predavatelja PRI 1 in PRI 2:
Beno Klemenčič
Natalija Klemenčič

Dostopnost