Prijava teme projektne naloge: do 30.5.2024 ob 8.00 uri
Oddaja projektne naloge: 13.6.2024
Prijava na izpit: do 13.6.2024
Izpit: za PRI: 20.6.2024 po razporedu

Študenti, ki želijo pristopiti k izpitu PRI 1, 2 v mesecu JUNIJU 2024, do razpisanega roka prijavijo temo projektne naloge.

Študenti na izpitu predstavijo (Power point) in zagovarjajo projektno nalogo, ki jo oddajo v predpisanih rokih. K oddani projektni nalogi priložijo ocenjevalni list mentorja iz organizacije, kar je tudi pogoj za pristop k izpitu.

Predavatelj PRI 1 2
Beno Klemenčič
Natalija Klemenčič

Dostopnost