Prijava teme projektne naloge: do 20. 5. 2024 ob 8.00 uri
Oddaja projektne naloge: 3. 6. 2024
Prijava na izpit: do 3. 6. 2024
Izpit: za PRI: 11. 6. 2024 po razporedu

Študenti, ki želijo pristopiti k izpitu PRI 2 v mesecu JUNIJU 2024 do razpisanega roka prijavijo temo projektne naloge.

Študenti na izpitu predstavijo (Power point) in zagovarjajo projektno nalogo, ki jo oddajo v predpisanih rokih. K oddani projektni nalogi priložijo ocenjevalni list mentorja iz organizacije, kar je tudi pogoj za pristop k izpitu.

Predavatelj PRI 2
Natalija Klemenčič
Beno Klemenčič

Dostopnost