Prijava teme projektne naloge: do 9. 5. 2024 ob 8.00 uri
Oddaja projektne naloge: 21. 5. 2024
Prijava na izpit: do 21. 5. 2024
Izpit: za PRI: 29. 5. 2024 po razporedu

Študenti, ki želijo pristopiti k izpitu PRI1 v mesecu MAJU 2024, do razpisanega roka prijavijo temo projektne naloge.

Študenti na izpitu predstavijo (Power point) in zagovarjajo projektno nalogo, ki jo oddajo v predpisanih rokih. K oddani projektni nalogi priložijo ocenjevalni list mentorja iz organizacije, kar je tudi pogoj za pristop k izpitu.

Predavatelj PRI 1
Natalija Klemenčič
Beno Klemenčič

Dostopnost