Prijava teme projektne naloge: do 8.3.2024 ob 8.00 uri
Oddaja projektne naloge: 21.3.2024
Prijava na izpit: do 21.3.2024
Izpit: za PRI: 29.3.2024 po razporedu

Študenti, ki želijo pristopiti k izpitu PRI v mesecu MARCU 2024, do razpisanega roka,
prijavijo temo projektne naloge.

Študenti na izpitu predstavijo (Power point) in zagovarjajo projektno nalogo, ki jo oddajo v predpisanih rokih. K oddani projektni nalogi priložijo ocenjevalni list mentorja iz organizacije, kar je tudi pogoj za pristop k izpitu.

Predavatelj PRI 1 in PRI 2
dr. Beno Klemenčič
Natalija Klemenčič

Dostopnost