Pri predmetu Poslovno komuniciranje in vodenje smo se v sredo, 13. 12. 2022, pri vajah, z rednimi  študenti 1. letnika programa Informatika odpravili na teren. Namen izobraževanja na terenu je bilo proučiti kako v praksi poteka poslovno komuniciranje, vodenje in organiziranost podjetja, teme o katerih so teoretična spoznanja osvajali v učilnici, pri samem predmetu.

Tema izobraževanja na terenu je bila POSLOVNI KOMUNICIRANJE, VODENJE IN ORGANIZIRANOST. Čas obiska je bil 90 minut.

Odpravili smo se v podjetje ORKA INFORMATIKA, d. o. o., ki ima sedež v Murski Soboti. Podjetje opravlja dejavnost s področja Informatike.

Študenti so se podrobno  seznanili s samim podjetjem, dejavnostmi, ki jih opravljajo ter podrobneje seznanili z organiziranostjo, vodenjem in komuniciranjem v tej organizaciji.

Med predstavitvijo so študentje imeli priložnost spoznati določeno dokumentacijo, prostore, opremo ter samo izvedbo opravljanja poslovnega procesa. Prav tako so imeli možnost povprašati, če jih je kaj zanimalo.

Murska Sobota, 13. 12. 2023

        Predavatelj: dr. Branko Škafar, univ. dipl. ekon.

 

Dostopnost