Pri predmetu Ergonomija in varstvo pri delu smo 7.12.2023 s študenti 2. letnika programa Ekonomist, modul podjetništvo in trženje ter turizem obiskali gradbeno podjetje POMGRAD,  d.d. v Murski Soboti. Sodelovanje je potekalo v obliki gostujočega predavanja na temo Ergonomija in varstvo pri delu na konkretnem primeru iz prakse.

Sprejela nas je ga. Alenka Samec, vodja kadrovsko splošnega oddelka, ki nam je predstavila podjetje in organizacijo njihovega dela ter promocijo zdravja na delovnem mestu. S področja varnosti pri delu nam je predaval g. Robert Konkolič. Predstavil je statistične podatke, ki jih podjetje spremlja na področju poškodb, odsotnosti z dela glede na resnost poškodb  saj se podjetje ukvarja z gradbeno dejavnostjo in kako zagotoviti varnost in zdravje pri delu na gradbiščih.

Dostopnost