Pri predmetu Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti smo se v ponedeljek, 27. 2. 2023 z rednimi  študenti 2. letnika programa Ekonomist, odpravili na teren. Namen izobraževanja na terenu je bilo proučiti, kako v praksi poteka ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti, o čemer so študenti teoretična spoznanja osvajali v učilnici, pri samem predmetu.

Tema izobraževanja na terenu je bila Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v organizaciji.

Odpravili smo se v podjetje Zdravilišče Radenci  v Radence in sicer v hotel Radin.

Študenti so se podrobno  seznanili s samim podjetjem, dejavnostmi, ki jih opravljajo ter podrobneje seznanili z ugotavljanjem in zagotavljanjem kakovosti pri njih in širše v sistemu Sava, d.d..

Gospa Marija Sraka, ki je ena od tistih, ki v obiskani organizaciji skrbi za sistem vodenja kakovosti nam predstavili kako ugotavljajo in zagotavljajo kakovost v Zdravilišču Radenci in tudi v celotnem sistemu Sava, d.d.. Pozdravila nas je tudi direktorica Zdravilišča Radenci. Animatorka zdravilišča pa nam je samo zdravilišče tudi razkazala.

Študenti so imeli možnost povprašati, če jih je kaj zanimalo, na omenjeno tematiko.

Na koncu pa ne pozabimo omeniti tudi to, da so nas pogostili.

Murska Sobota, 27. 2. 2023

Predavatelj: dr. Branko Škafar, univ. dipl. ekon.

Dostopnost