Pri predmetu Ergonomija in varstvo pri delu smo 24.11.2022 s študenti 2. letnika programa Ekonomist, modul podjetništvo in trženje ter turizem obiskali gradbeno podjetje POMGRAD,  d.d. v Murski Soboti. Sodelovanje je potekalo v obliki gostujočega predavanja na temo Ergonomija in varstvo pri delu na konkretnem primeru iz prakse.

Sprejela nas je ga. Alenka Samec, vodja kadrovsko splošnega oddelka, ki nam je predstavila podjetje in organizacijo njihovega dela. S področja varnosti pri delu nam je predaval g. Robert Konkolič, promocija zdravja na delovnem mestu v podjetju POMGRAD, d.d. pa je bila tema predstavitve g. Dušana Nađa in ga. Klavdije Perger.

Murska Sobota, 24.11.2022

                 Predavateljica EVD: Ivana Domjan, univ. dipl. ekon.

Dostopnost