Pri predmetu POSLOVNI PROCESI smo se v četrtek, 5. 5. 2022, pri vajah, z rednimi  študenti 1. letnika programa Ekonomist odpravili na teren. Namen izobraževanja na terenu je bilo proučiti kako v praksi potekajo poslovni procesi, o katerih so teoretična spoznanja osvajali v učilnici, pri samem predmetu.

Tema izobraževanja na terenu je bila POSLOVNI PROCESI V PROIZVODNI DEJAVNOSTI. Čas obiska je bil 90 minut.

Odpravili smo se v podjetje Megras, d.o.o., ki ima sedež v Murski Soboti na Noršinski ulici. Podjetje opravlja proizvodno dejavnost in sicer izdelujejo prirobnice .  

Študenti so se podrobno  seznanili s samim podjetjem, dejavnostmi, ki jih opravljajo ter podrobneje seznanili s proizvodnim procesom izdelave prirobnic. Gospod Dragan Mešič, direktor omenjenega podjetja, je študentom predstavil omenjeni procesa.

Med predstavitvijo procesa so študentje imeli priložnost spoznati določeno dokumentacijo, stroje ter opremo in videli so samo izvedbo opravljanja omenjenega poslovnega procesa. Prav tako so imeli možnost povprašati, če jih je kaj zanimalo na omenjeno temo oziroma povprašati  kar bi jim pomagalo pri nalogi, ki jo morajo izdelati na temo izobraževanja na terenu .

Na koncu so nas pogostili.

Murska Sobota, 5. 5. 2022

Predavatelj: dr. Branko Škafar, univ. dipl. ekon

Dostopnost