Prijava teme projektne naloge: do 2. 6. 2022 ob 8.00 uri
Oddaja projektne naloge: 16. 6. 2022
Prijava na izpit: do 16. 6. 2022
Izpit: za PRI: 23. 6. 2022 po razporedu

Študenti, ki želijo pristopiti k izpitu PRI 1, PRI 2 v mesecu JUNIJU 2022 do razpisanega roka prijavijo temo projektne naloge.Študenti na izpitu predstavijo (Power point) in zagovarjajo projektno nalogo, ki jo oddajo v predpisanih rokih. K oddani projektni nalogi priložijo ocenjevalni list mentorja iz organizacije, kar je tudi pogoj za pristop k izpitu.

Predavatelj PRI 1, PRI 2
Natalija Klemenčič
Beno Klemenčič