Prijava teme projektne naloge: do 11. 5. 2022 ob 8.00 uri
Oddaja projektne naloge: 25. 5. 2022
Prijava na izpit: do 25. 5. 2022
Izpit: za PRI: 1. 6. 2022 po razporedu

Študenti, ki želijo pristopiti k izpitu PRI v mesecu JUNIJU 2022, do razpisanega roka prijavijo temo projektne naloge.

Študenti na izpitu predstavijo (Power point) in zagovarjajo projektno nalogo, ki jo oddajo v predpisanih rokih. K oddani projektni nalogi priložijo ocenjevalni list mentorja iz organizacije, kar je tudi pogoj za pristop k izpitu.

Predavatelj PRI 1
Natalija Klemenčič
Beno Klemenčič