V sredo 2.3. 2022 smo s študenti 2. letnika VŠMS program Ekonomist v sklopu predmeta  Ekologija obiskali  Center za ravnanje z odpadki Puconci. Ogledali smo si zbirni center za ločene frakcije, zbirni objekt za posebne odpadke, halo za sortiranje in mehansko obdelavo odpadkov, kjer poteka sortiranje ločeno zbranih frakcij, biološka obdelava, mletje odpadkov, mehanska obdelava in izločanje lahke gorljive frakcije. Sledil je ogled kompostarne, kjer iz biološke frakcije odpadkov pridobivajo kompost, del odpadkov sežgejo, proizvajajo pa  električno energijo in toploto. Končali smo z ogledom deponije nenevarnih odpadkov.  

Dostopnost