Nadaljevali smo z ogledom  bioplinarne Jezera, ki jo upravlja Skupina Panvita d.d. Ta ima v lasti tri bioplinarne Nemščak,  Motvarjevci in Jezera. Bioplinarna Jezera za osnovni substrat uporablja prašičjo gnojevko z bližnje farme prašičev Jezera (ki deluje v sklopu Panvite d.d.). Dodajo še energetske rastline.  Proizvedeni bioplin se izkorišča v kogeneracijski enoti. Nastala toplotna energija se uporablja za ogrevanje fermentorjev bioplinarne, hlevov farme, presežek pa se oddaja s pomočjo sistema za daljinsko ogrevanje stanovanjskim hišam vasi Jezera in bolnišnici Murska Sobota. Nastala električna energija se vključi v distribucijski sistem. Na strehi deponije za suhi gnoj se nahaja fotovoltaična elektrarna, namenjena za napajanje elektromotorjev bioplinarne. Ostanek iz procesa proizvodnje bioplina se porabi na poljih kot organsko gnojilo.Zaposleni so razložili proces delovanja plinarne, ogledali smo si računalniško vodenje in nadzor procesa ter  kogeneracijsko enoto.

Dostopnost