Na Ekonomski šoli Murska Sobota, Višji strokovni šoli, bomo v mesecu marcu 2022 podelili diplome že 21. generaciji diplomantov Višje strokovne šole.

Iskreno čestitamo vsem novim diplomantom Višje strokovne šole za dosežen uspeh! Verjamemo, da ste ponosni, zadovoljni in veseli, da ste prišli do zadanega cilja.

Diplome bomo podelili 42 diplomantom in diplomantkam. V zadnjem letu si je 29 diplomantov in diplomantk pridobilo višješolsko strokovno izobrazbo Ekonomist ter 13 diplomantov in diplomantk si je pridobilo višješolsko strokovno izobrazbo Inženir informatike. Med diplomanti je 28 študentov rednega in 14 študentov izrednega študija.

Na naši Višji strokovni je v 21 letih delovanja diplomiralo že 1180 diplomantov in diplomantk.

Referat za študijske in študentske zadeve
Ekonomska šola Murska Sobota, Višja strokovna šola