Študenti, ki ste bili s strani šole obveščeni o visokorizičnem stiku, se samotestirate pred vstopom v učilnico vsak dan do navedenega datuma v sporočilu, ki ste ga prejeli iz referata višje strokovne šole.

Izjeme od obveznega VSAKODNEVNEGA SAMOTESTIRANJA: