Obveščamo Vas, da se zaradi visokorizičnega stika (pozitiven sošolec) še v ključno v petek, 21. 1. 2022 samotestirate vsak dan pred vstopom v učilnico, kjer bodo predavanja.

Predavanja ostanejo v šoli
.


Okrožnica Ministr
stva za izobraževanje, znanost in šport, ki velja od 19.1.2022, določa


I
ZJEME OD TEGA VSAKODNEVNEGA ZAPOREDNEGA SAMOTESTIRANJA: