Prijava teme projektne naloge: do 3. 1. 2022 (prijavo teme na obrazcu dispozicija pošljete skenirano na mail beno.klemencic@gmail.com)
Oddaja projektne naloge: 10. 1. 2022
Prijava na izpit: do 10. 1. 2022
Izpit: za PRI: 17. 1. 2022 po razporedu, ki vam ga sporočimo

Študenti, ki želijo pristopiti k izpitu PRI 1 ali PRI 2 v mesecu JANUARJU 2022, do razpisanega roka prijavijo temo projektne naloge.

Študenti na izpitu predstavijo (Power point) in zagovarjajo projektno nalogo, ki jo oddajo v predpisanih rokih. K oddani projektni nalogi priložijo ocenjevalni list mentorja iz organizacije, kar je tudi pogoj za pristop k izpitu.

Predavatelja PRI 1 in PRI 2:
Beno Klemenčič
Natalija Klemenčič