Vlada RS je na seji 8. 4. 2021 sprejela Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, ki začne veljati 11. 4. 2021. Z novim odlokom se še naprej začasno prepoveduje zbiranje ljudi na višjih strokovnih šolah, razen za študente za opravljanje izpitov, seminarjev do največ deset udeležencev, laboratorijskih vaj in individualnega pouka (npr. klinične in kabinetne vaje ter vaje, ki zahtevajo uporabo specializirane opreme in inštrumentov).

NAVODILA ZA IZVEDBO IZPITOV NA ŠOLI ZA ŠTUDENTE EKONOMSKE ŠOLE MURSKA SOBOTA, VIŠJE STROKOVNE ŠOLE, V ČASU  COVID-19

 • Na izpit lahko pridete le zdravi študenti.
 • V šolo morate priti z zaščitno masko, saj brez maske vstop v šolo ni dovoljen. Vstopate pri vhodu v VSŠ in pot nadaljujete do določene predavalnice. 
 • Po vstopu v šolo si razkužite roke.
 • Na šoli se ne zadržujete, zato pridete le malo pred dogovorjeno uro ter na hodniku upoštevate varnostno razdaljo.
 • Na stranišče dostopate posamezno in upoštevate varnostno razdaljo.
 • Pred vstopom in po izstopu iz stranišča si obvezno razkužite roke.
 • Zaščitno masko imate ves čas na obrazu (hoja po šoli, hodniku in predavalnici).
 • Pred uporabo ter po odstranitvi maske si morate temeljito umiti ali razkužiti roke.
 • Po izpitu je potrebno šolo zapustiti v najkrajšem možnem času.
 • Pred odhodom iz šole si razkužite roke.
 • Zadrževanje in zbiranje pred šolo ni dovoljeno.

Pričakujemo odgovorno ravnanje in dosledno upoštevanje vseh navodil v dobro zdravja vseh študentov in delavcev šole.

                                Ravnatelj   doc. dr. Beno Klemenčič, l.r.

Dostopnost