Pri predmetu POSLOVNI PROCESI smo se v četrtek, 25. 4. 2019, pri vajah, z rednimi  študenti 1. letnika programa Ekonomist odpravili na teren. Namen izobraževanja na terenu je bilo proučiti kako v praksi potekajo poslovni procesi.

Tema izobraževanja na terenu je bila POSLOVNI PROCESI V PROIZVODNI DEJAVNOSTI.

Odpravili smo se v podjetje Megras, d.o.o., ki ima sedež v Murski Soboti. Podjetje opravlja proizvodno dejavnost in sicer izdelujejo prirobnice .

Študenti so se podrobno  seznanili s samim podjetjem, dejavnostmi, ki jih opravljajo ter podrobneje seznanili s proizvodnim procesom izdelave prirobnic. Gospod Dragan Mešič, lastnik in direktor omenjenega podjetja, je študentom predstavil omenjeni proces.

Med predstavitvijo procesa so študentje imeli priložnost spoznati določeno dokumentacijo, stroje ter opremo in videli so samo izvedbo opravljanja omenjenega poslovnega procesa. Prav tako so imeli možnost povprašati, če jih je kaj zanimalo na omenjeno temo oziroma povprašati  kar bi jim pomagalo pri nalogi, ki jo morajo izdelati na temo izobraževanja na terenu .

Na koncu so nas pogostili.

Murska Sobota, 25. 4. 2019

Predavatelj: dr. Branko Škafar, univ. dipl. ekon.