Marca 2019 je bila za študente 2. letnika, program ekonomist, organizirana strokovna ekskurzija v sosednji Gradec. S strokovno ekskurzijo smo združili vsebine treh predmetov: tuj jezik, trženje in ekologija.

Najprej smo se ustavili v trgovini »Das Gramm«, v kateri prakticirajo t. i. načela »zero waste«. Gre za trgovino v sklopu delovanja katere naj ne bi nastajali odpadki. Trgovina ponuja širok asortima izdelkov: živila, kozmetika in izdelki za osebno higieno, čistila … Živila, npr. fižol, oreščki, testenine, niso na voljo v embalaži, temveč kupec embalažo prinese s seboj. V primeru, da le-te nima lahko proti kavciji dobi stekleno embalažo ali je primoran kupiti majhno papirnato vrečko, katere cena pa je kar visoka ‑ 0,30 centov. S takšno ceno želijo spreminjati navade potrošnikov. Zraven prodaje trgovina skrbi tudi za osveščanje kupcev, saj prireja razna predavanja, na katerih strokovnjaki obiskovalce izobražujejo in osveščajo o raznih okoljskih vidikih.

V nadaljevanju so si študenti ogledali še največjo pravično trgovino v Avstriji – Chic Ethic Fair Trade Shop. Sprejela nas je lastnica trgovine, gospa Hélène Reiter-Viollet, in nam podrobno predstavila idejo ali še bolje filozofijo, ki stoji za pravično trgovino. V nadaljevanju so se študenti seznanili še z načinom preverjanja dobaviteljev, oglaševanjem, kakor tudi s ciljnimi skupinami kupcev.

 

dav