S študenti prvega letnika smer informatika smo obiskali Oddelek za sistemske integracije Zavarovalnice Triglav d.d. v Murski Soboti.

Albert Horvat je predstavil organizacijsko strukturo podjetja in izpostavil pomen informatike za podjetje. Izredno hiter tehnološki razvoj narekuje spremembe tudi v poslovanju zavarovalnice. Svojo dejavnost morajo nenehno prilagajati in optimizirati. Tako imajo načrtovano digitalizacijo slikovnih gradiv in vključenost takih gradiv v aktualne obdelave prijavljenih škod z namenom preprečevanja zlorab. Predstavil je tipe aplikacij, ki jih razvija oddelek, uporabljene programske jezike, najpomembnejša razvojna orodja in sam proces razvoja.

Matjaž Rous je predstavil razvoj mobilnih aplikacij, ki postajajo vse bolj pomembne tudi v tej dejavnosti. Zastopnik na terenu bi naj čim prej zaključil svoje delo kar na lokaciji. To zajema celotni protokol neke aktivnosti, kot je primer prijave in obdelave škode.

Tudi naš študent Rene Podnevar je imel priložnost predstaviti svoje tamkajšnje delo na praksi, to je prenova CRM sistema.

Zapisal: dr. Renato Lukač

Dostopnost