Pri predmetu POSLOVNI PROCESI smo se v četrtek, 5. 4. 2018, pri vajah, z rednimi  študenti 1. letnika programa Ekonomist odpravili na teren. Namen izobraževanja na terenu je bilo proučiti kako v praksi potekajo poslovni procesi, o katerih so teoretična spoznanja osvajali v učilnici, pri samem predmetu.

Tema izobraževanja na terenu je bila POSLOVNI PROCESI V PROIZVODNI DEJAVNOSTI. Čas obiska je bil 90 minut.

Odpravili smo se v podjetje EPPS. EPPS katere dejavnost je med drugim tudi 3D tisk in ta enota se nahaja Murski Soboti. Podjetje opravlja proizvodno dejavnost in sicer izdelujejo (“printajo”) različne izdelke v 3D.

Študenti so se podrobno  seznanili s samim podjetjem, dejavnostjo, ki jih opravljajo ter podrobneje seznanili s procesom njihovega dela.

Med predstavitvijo procesa so študentje imeli priložnost spoznati surovine, stroje ter opremo, končnimi izdelki in videli so samo izvedbo opravljanja omenjenega poslovnega procesa. Prav tako so imeli možnost povprašati, če jih je kaj zanimalo na omenjeno temo oziroma povprašati  kar bi jim pomagalo pri nalogi, ki jo morajo izdelati na temo izobraževanja na terenu .

 

Murska Sobota, 5. 4. 2018                               Predavatelj: dr. Branko Škafar, univ. dipl. ekon.