Tudi v tem študijskem letu so študenti 2. letnika programa ekonomist pri predmetu ekologija imeli voden ogled bioplinarne Jezera, ki jo upravlja Skupina Panvita. Jezera je ena od treh bioplinarn v lasti Skupine Panvita. Dnevno oddaja v javno omrežje približno 23 megawatnih ur električne energije.

Vhodne surovine za proizvodnjo bioplina so zagotovljene znotraj Skupine Panvita (gnojevka iz farme prašičev in koruzna silaža). V procesu fermentacije nastali bioplin se vodi v kogeneracijsko enoto (soproizvodnja električne energije in toplote). Proizvedeno električno energijo prodajajo, s proizvedeno toploto ogrevajo bližnje naselje hiš in bolnišnico v Rakičanu, nekaj pa jo porabijo za svoje delovanje.  Substrat, ki ostane po zaključeni fermentaciji, se predela, analizira na vsebnost in uporabi na njihovih kmetijskih površinah.

Študentom je bil ob strokovni razlagi omogočen ogled bioplinarne, računalniško vodenje in nadzor celotnega procesa, kogeneracijska enota …

 

Predavateljica predmeta ekologija
mag. Neva Malek