S študenti drugega letniki smeri informatika smo imeli 5.12.2017 strokovno ekskurzijo v Ljubljano. Obiskali smo Arnes, SI-CERT, Razum d.o.o. in Art Rebel 9.

Nacionalni odzivni center za obravnavo incidentov s področja varnosti elektronskih omrežij in informacij, SI-CERT je predstavil aktualne incidente v Sloveniji. Poučili so nas tudi kako se obvarovati pred različnimi prevarami, katere prežijo na uporabnike interneta, in kako se rešujejo določeni problemi.

Arnes (Akademsko raziskovalna mreža) je predstavil svojo dejavnost in niz servisov za akademsko sfero. Posebna pozornost je bila namenjena socialnemu inženiringu v smislu varne rabe interneta. Predstavljen nam je bil tako imenovani sistemski prostor za računalniško in omrežno opremo. Opisana je bila vzpostavitev tega računalniškega centra s poudarkom na mnogih pomembnih podrobnostih, na katere moramo biti pozorni, ko vzpostavljamo tudi manjše centre. Tovrstni nasveti bodo študentom zelo koristile pri njihovem delu.

Podjetje Razum d.o.o., je predstavilo dejavnost in aktualne projekte. Razvijajo poslovne aplikacije in igrice za mobilne platforme. Opisali so razne pristope pri realizaciji projektov in navedli uporabljena orodja za razvoj. Izpostavili so lastnosti in znanja, ki bi jih naj imeli študenti, da bi dvignili svoj konkurenčni kapital pri iskanju službe.

Podjetje Art Rebel 9 d.o.o. je predstavilo dejavnost in pomembne izdelke. Vodili so nas skozi celotni proces post-produkcije. Ekipa razvija vrhunske 2D/3D animacije, zadnji čas pa daje poseben poudarek navidezni in razširjeni resničnosti. Tudi to podjetje je dalo študentom informacije o uporabljenih razvojnih orodjih in izpostavilo lastnosti kreativnih sodelavcev.

dr. Renato Lukač