Od 19. – 20. oktobra 2017 je v Čáslavu na Češkem potekal četrti sestanek v okviru projekta “Language skills and intercultural issues in the hospitality industry: unity in diversity in the EU labour market“ programa Erasmus+.Na sestanku smo najprej pregledali administrativne zadeve in ustrezno dokumentacijo. Glavna koordinatorica je predstavila administrativne težave z namenom, da jih čim prej odpravimo. Potem je glavna koordinatorica predstavila analizo o delu na dosedanjih aktivnostih. Sledila je razprava o pilotiranju starih in novih vsebin. Poleg tega je novim partnerjem bilo predstavljeno kako je treba pripraviti analizo in poročilo o pilotiranju. Nato je sledila podrobna analiza dosedanjega dela na novem modulu A1, kjer vsi projektni partnerji pripravljajo gradivo za učenje tujega jezika na jezikovni ravni A1. Govorili smo tudi o organizaciji multiplikativnih dogodkov in o vsebini le-teh. Dogovorili smo se, da bo naslednje projektno srečanje, ki bo tudi zadnje, spomladi v Dubrovniku na Hrvaškem.