V ponedeljek, 7.8.2017, so se udeleženci EU projekta »Placements in Environmental, Archaeological and Traditional Skills – PEATS« udeležili V ponedeljek, 7.8.2017, so se udeleženci EU projekta »Placements in Environmental, Archaeological and Traditional Skills – PEATS« udeležili  predstavitve novega projekta »Unity in Diversity«, ki poteka na višji strokovni šoli. Študenti iz Velike Britanije preko zavoda Logarica opravljajo mobilnost z namenom opravljanja prakse v Prekmurju, v okviru zgoraj omenjenega projekta. Najprej sem jim predstavila stari projekt »Key Skills for Hotel Industry Staff«, da bi lažje sledili predstavitvi novega projekta »Language skills and intercultural issues in the hospitality industry: unity in diversity in the EU labour market«. Predstavila sem jim naloge in besedila za raven A2/B1 in B2/C1 ter interaktivne zemljevide na platformi iz prejšnjega projekta. Nato sem nadaljevala z gradivom, ki smo ga ustvarili že v novem projektu na novi platformi. Pokazala sem jim naloge za različne jezike, pri čemer jih je najbolj zanimalo gradivo za slovenski jezik. Ker so v Sloveniji približno dva tedna, so se nekaj besed in stavkov že naučili in bi se želeli naučiti še več. Uporabno se jim je zdelo, da bodo v novem projektu na voljo različne jezikovne ravni – od začetne A1 do višje C1. Pomembno se jim je zdelo, da je platforma iz prejšnjega projekta brezplačno dostopna študentom, dijakom, učiteljem v razredu, pravzaprav komurkoli, ki se zanima za učenje tujega jezika in da bo isto veljalo za novo platformo, ko se projekt naslednje leto zaključi.